Heeft u vragen? Neem direct contact op

COLUMN | Martin van den Hout

Taakstellend budget
De budgetronde is bij veel bedrijven weer in volle gang. Ditt leidt weer tot hevige discussies. Sommige onderhoudsdiensten krijgen volgend jaar minder budget, als ze het dit jaar niet op hebben gemaakt. Wellicht dat ze dan volgend jaar geld te kort komen. Anderen komen structureel geld te kort. Onderhoud staat bij de meeste bedrijven in de top drie van operationele kosten. Nummer één is vaak de inkoop van grondstoffen. Wat nummer twee is, is afhankelijk van het type industrie. Dit kunnen de kosten van energie zijn of de personeelskosten. Daarom willen veel directies steeds bezuinigen op onderhoud of in ieder geval geen cent te veel uitgeven. Dit laatste is een goede zakelijke praktijk. Dit betekent dat als een onderhoudsdienst een preventief onderhoudsplan moet hebben, waarmee ze de installaties economisch optimaal kan onderhouden en de risico’s kan beheersen. Als dat plan er echter eenmaal is, dan moet het wél uitgevoerd worden.

COLUMN | Martin van den Hout

Een goede voorbereiding is het halve werk, u krijgt dus twee keer zoveel af
Heeft u wel eens van Hands on Tools Time gehoord? Men noemt het ook wel HoTT of wrench time.

COLUMN | Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Volgende kabinet moet ministerieel topteam digitalisering instellen

Drones worden ingezet als hulptroepen in het leger. Dankzij de inzet van 1000 robots, konden 2000 mensen een baan krijgen bij de autofabriek van VDL Nedcar. En koeien zijn aangesloten op het internet waardoor boeren over real-time koeieninformatie beschikken. Met de snelheid van het licht volgt de ene ontwikkeling de andere op. Door digitalisering worden ondernemers, die aan de basis staan van de Nederlandse verdienkracht, uitgedaagd tot nieuwe innovaties. Om te zorgen dat in de toekomst iedereen voldoende werk heeft moet de overheid schouder-aan-schouder staan met deze ondernemers. Het volgende kabinet moet daarom digitalisering tot topprioriteit uitroepen en een ministerieel topteam digitalisering instellen vindt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming - Bluemink.

COLUMN | Peter Derkzen

De ideale doseerpomp
Bij de meeste pompen wordt vertrouwd op het verplaatsen van een zeker volume binnen een bepaalde tijd. In veel gevallen klopt dit ook vrij aardig, maar echt nauwkeurig is dit niet.

COLUMN | Martin van den Hout

Is mijn auto aan vervanging toe?
Vaak blijkt dat procesinstallaties, technisch gezien, met het juiste onderhoud veel langer mee kunnen dan veel mensen denken.

COLUMN | Marco Mogendorff

“Had ik maar geweten dat er druktransmitters bestaan die meerdere meetbereiken aankunnen”
Tijdens een dag on the road in België bezocht ik een bedrijf dat zich bezighoudt met fotogravure, ofwel het bedrukken van speciale papiersoorten voor bekleding van spaanplaat voor meubels, laminaatparket en panelen. Ik had daar een prettig gesprek met de onderhoudsmanager en toch was hij na afloop teleurgesteld.

COLUMN | Dirk Kop

Digitale sensoren openen de deur naar Industrie 4.0
Het begrip Smart Industry is geïntroduceerd door onze overheid in 2014. Het is hetzelfde als de Duitse omschrijving Industrie 4.0 zoals geïntroduceerd op Hannover Messe in 2014. In de Verenigde Staten spreekt men van het Internet of Things

COLUMN | Martin van den Hout

Een shutdown is geen project. Of toch wel?
Driekwart van de ongelukken in de Nederlandse en Belgische industrie gebeurt tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Gisteren had ik een discussie met een klant over het managen van een shutdown. Zijn stelling was dat een shutdown managen hetzelfde is als een project managen. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zie ik toch ook essentiële verschillen.

COLUMN | Rob Hommersen

SIL-instrumenten testen op juiste werking, hoe vaak moet dat eigenlijk?

Werkt het?
Afblijven!

Steeds vaker krijgen we vragen uit bedrijven over het onderhoud van instrumenten die onderdeel zijn van veiligheidssystemen (SIL). In die wereld speelt op dit moment iets vreemds. Namelijk dat het verleden de vooruitgang tegenhoudt. Klinkt cryptisch, maar het is wel zo. Vreemd is dat overigens niet, want ik hoorde een trendwatcher annex futuroloog laatst zelfs zeggen dat we niet bang moeten zijn voor de toekomst, maar juist voor het verleden. Want angst en gewoonten houden innovatie tegen.

COLUMN | Henk Krols

Bedrijfsblindheid door overkill wetgeving gevaarlijke stoffen
Ga daarom uit van de eigen kracht van het bedrijf...

Oorzaak en gevolg: elk incident op gebied van gevaarlijke stoffen leidt weer tot nieuwe wet- en regelgeving. Inmiddels is er sprake van een bijna ongebreidelde groei: nieuwe methodes, wet- en regelgeving, regels en besluiten met maar één doel: het minimaliseren van de risico’s voor mens en omgeving. Op zich een goede zaak natuurlijk, maar in hoeverre dragen al die regels bij aan een veiliger werkomgeving? Zijn de risico’s tot nul te reduceren?

COLUMN | Martin van den Hout

Benoemd tot specialist?
In Nederland geven we 45 miljard per jaar uit aan onderhoud...

Gisteren sprak ik een beroepsmilitair die me vertelde dat steeds meer militairen zich zorgen maken over het gebrek aan praktijkervaring van officieren. Tegenwoor-dig laten ze te snel jonge jongens meegaan als officier op missie. Dit deed me denken aan het gebrek aan kennis dat ik tegenkom bij veel managers als het gaat om onderhoud. Een groot bedrijf in de levensmiddelenindustrie waar ik een training verzorgde, benoemde ooit een ex-productiemanager tot maintenance manager. Eén van zijn eerste acties was het terugdringen van de voorraden. Nu moet je bij reservedelen op een heel andere manier te werk gaan dan bij grondstoffen en eindproducten. Dat deed hij niet. Zijn stelling was simpel: “alles wat we twee jaar niet gebruikt hebben, hebben we niet nodig en gaat de container in”. Vervolgens werd voor vele duizenden euro’s aan kritische reservedelen afgevoerd. Deze kritische reservedelen zijn uiterst zelden nodig, maar als ze niet aanwezig zijn, kan dat leiden tot hele lange stilstandstijden.

COLUMN | Rob Hommersen

Let op de procestechnische (basis)kennis!

Met het Internet of Things, Industrie 4.0 en webgebaseer-de applicaties zal overcapaciteit in fabrieken verdwijnen, kunnen we storingen zien aankomen en bestellen machines straks zelf de benodigde materialen en grondstoffen. Daardoor wordt er rendabeler geproduceerd en verbetert de concurrentiepositie. Van Nederland als geheel wel te verstaan, want op de positie van individuele bedrijven zullen IoT en Industrie 4.0 weinig invloed hebben, want iedereen maakt daar straks gebruik van. Door nieuwe technologie zullen banen verdwijnen, maar komen er ook weer nieuwe bij. Want er zijn ook goed opgeleide mensen nodig om die nieuwe technologie te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden en te bedienen.

COLUMN | Maxime

TPM, polderen of presteren? Onderhoudsmanagement uitgelijnd!

“Stop met praten en ga nu eens echt overleggen.”


“Er kwam maar geen eind aan. Helaas was dat geen uitzondering. Getouwtrek, eigenbelang, angst voor verandering, ongefundeerde meningen, hakken in het zand… Zo was min of meer de houding tijdens de verbeteroverleggen. Dat moest dus anders en de sleutel lag in de manier waarop we met elkaar communiceerden. Als ik als plantmanager het maximale uit onderhoudsmanagement wilde halen, moest ik eerst mijn mensen helpen elkaar beter te verstaan. Maar dat begon bij mijzelf.”

COLUMN | Maxime

Connected production: op één lijn met total quality management (TQM)

“Hoe we dankzij TQM de goede dingen de eerste keer goed doen en dat telkens weer.”

“Sinds we concreet aan de slag zijn met total quality management (TQM), is mijn netwerk behoorlijk uitgebreid. Al die contacten zijn zo ontzettend waardevol. Met de terugkoppeling die ik van hen krijg, wordt het hele proces steeds een beetje beter. Het totaal van onze logistiek en organisatie is nu veel meer ‘connected’, ook met processen die buiten onze productie-arena plaatsvinden. En dat heeft resultaat! We zijn nu veel meer in staat de goede dingen in één keer goed te doen en dat telkens te herhalen.”

COLUMN | Martin van den Hout

Draait uw plant perfect?
No problem is a problem

Als u eerlijk bent, moet het antwoord op deze vraag “nee” zijn. Niet dat ik twijfel aan uw eerlijkheid, maar ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen dat bij hen in het bedrijf niets meer te verbeteren valt. Dan schiet mij altijd meteen het oude gezegde van een manager van Toyota te binnen: “No problem, is a problem”. Daarmee bedoelde hij dat een bedrijf pas echt een probleem heeft als zijn medewerkers geen mogelijkheden ter verbetering meer zien. Heel vaak blijkt dat juist bij de bedrijven waar iedereen zegt dat alles op rolletjes loopt, de problemen het grootst zijn. Het vergt vaak ook enige oefening om te zien wat er allemaal nog te verbeteren valt in een bedrijf.

COLUMN | Rob Hommersen

2016 wordt het jaar van de industrial Ethernet doorbraak en veel meer!

Leuk altijd, zo’n eindejaarscolumn. Terugblikken, vooruitblikken, wat is er wel gebeurd en wat (en waarom) niet? Over één ding zijn we het in ieder geval snel eens en dat is dat (betrouwbaar) vooruitblikken almaar lastiger wordt omdat de wereld om ons heen in steeds sneller tempo verandert. Internet is daarvan de belangrijkste oorzaak.

COLUMN | Henk Krols

Energielekkages aan het licht door monitoring

Het zou een mooi ding zijn als elk bedrijf energie bespaart vanuit duurzaamheidsoogpunt. Toch vermoed ik dat de bedrijven die duurzaamheid als drive hebben om het energieverbruik te reduceren in de ruime minderheid zijn. Is dat erg? Ik denk het niet. Een ondernemer is een ondernemer. En die heeft toch meestal als hoofddoel om winst te maken. Tot zover de platte vertaling. De emeritus professor economie Israel Kirz-ner heeft een ruimere kijk op ondernemers, hij beschreef de ondernemer als iemand die alert is op kansen.

COLUMN | Rob Hommersen

Spectaculair nieuwe instrumenten met MEMS

De opmars van MEMS (Micro-ElektroMechanische Systemen) is niet meer te stuiten. MEMS worden inmiddels al op grote schaal toegepast binnen de bio- en communicatietechnologie, in accelerometers (airbags), gyroscopen, beeldschermen (smartphones/tablets) en optische schakelaars (telecommunicatie). Maar ook vinden we ze in micromotoren, RFID- en virtual reality systemen, luchtdrukmeters, inktjet printers en flash geheugens.

COLUMN | Martijn van Lom

Het gijzelgevaar: productie drijft op data

Het is een digitale vorm van afpersing en gijzeling

Het cyberdomein is niet langer beperkt tot het digitale, maar raakt tegenwoordig ook de fysieke wereld. Naast gerichte hackaanvallen op bedrijven, zoals die op een Duitse staalfabriek vorig jaar, is er een nieuw en generieker gevaar aan het ontstaan: de dreiging van datagijzeling. Cybercriminelen laten geautomatiseerde malware rondgaan die zelfstandig probeert binnen te komen op zwakke systemen. Dat kunnen smartphones, kantoor-pc’s, laptops van werknemers of zelfs industriële aansturingscomputers zijn.

COLUMN | Emil van Hoffen

Het tekort aan technici in de procesindustrie lost zichzelf niet op

De technische sector wijst regelmatig op een gebrek aan vakkundige technici, een probleem dat zich steeds verder ontwikkelt en daarmee urgenter wordt. Maar kennen we het probleem goed genoeg om er een passende oplossing voor te bedenken? De situatie in de procesindustrie laat namelijk zien dat het ene tekort het andere niet is. In deze sector uit het tekort zich niet alleen in kwantitatieve zin (er zijn te weinig technici), maar vooral ook in kwalitatieve zin.

COLUMN | Marcel Laes

Industrie huivert onterecht voor onbemande controlekamer

Een controlekamer in de industrie is 24/7 bemand. De vraag is of dat nodig is. Vaak bestaat een nachtdienst uit tevergeefs wachten tot er een alarm afgaat. In het digitale tijdperk is deze manier van procesbewaking eigenlijk gedateerd. Toch huivert de industrie om over te gaan op mobiele alarmmeldingen.

COLUMN | Rob Hommersen

Veiligheidsbewustheid neemt fors toe!

In nauwe samenwerking met Pepperl + Fuchs B.V. en Process Automation Solutions GmbH hebben we dit jaar een drietal ‘Safety Seminars’ georganiseerd. Alle drie waren ze in een mum van tijd overboekt, wat een teken aan de wand is dat veiligheid enorm leeft in de industrie. De reden daarvan is meerledig. Enerzijds is er de almaar strengere Europese en mondiale wetgeving, anderzijds besteedt het reguliere technische onderwijs nog steeds onvoldoende aandacht aan het opbouwen van concrete veiligheidskennis.

COLUMN | Martin van den Hout

Het geheim van een lekkere salade

Periodieke vervanging is niet altijd zinvol

Gisteren waren onze kinderen niet thuis en mijn vrouw en ik hadden geen zin om te koken. We gingen naar een restaurant in de buurt, waar je lekker buiten kunt zitten. Ik bestelde een salade. Is het u ook wel eens opgevallen dat de salade die je in een restaurant krijgt altijd zoveel lekkerder is dan een salade die je zelf maakt? Een ogenschijnlijk eenvoudig gerecht, zoals een salade, blijkt toch heel moeilijk om te maken. Hetzelfde geldt voor het op grote schaal produceren van levensmiddelen of van chemische producten.

COLUMN | Marcel Laes

In kleine stapjes meer zicht op het productieproces

Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) kan de opbrengst van een productielijn worden verbeterd. In de procesindustrie wordt er veel over de toepassing van KPI’s gesproken, maar in de praktijk wordt het nog maar weinig toegepast. Veel bedrijven denken dat het invoeren van het systeem complex is en dat zij nadien zullen verdrinken in een grote hoeveelheid informatie.

COLUMN | Rob Hommersen

Minder Kalibreren, kan dat zo maar?

Als je in de zestiger jaren een auto bezat en 15.000 km per jaar reed, stond je elke vier maanden voor een servicebeurt in de garage. Olie verversen, kogels doorsmeren, nieuwe bougies, contactpuntjes, etc. Nu heeft een auto nog maar om de 30.000 km een beurt nodig en ‘vertelt’ zelf wat er gedaan moet worden. Dankzij innovatie is het service-interval in vijftig jaar tijd met een factor zes verlengd!

COLUMN | Martin van den Hout

Het geheim van een succesvolle installatie

In mijn werk kom ik bij veel verschillende bedrijven en organisaties die allemaal één ding gemeen hebben. Ze hebben allemaal een technische installatie. Dat kunnen zowel procesinstallaties zijn als machineparken of utility-systemen. Soms kom ik zelfs aan boord van schepen of in een sluizencomplex. Sommige van de eigenaren van deze systemen zijn heel tevreden. Ze hebben lage exploitatiekosten, hoge beschikbaarheid en zelden ongelukken. Anderen hebben constant problemen. Het blijkt ook dat er een samenhang is tussen lage onderhoudskosten en hoge betrouwbaarheid.