Heeft u vragen? Neem direct contact op

Laatste Nieuws

12 jan

5 tips om vandaag te starten met Internet of Things

Het Internet of Things. De toekomst? Nee, het heden. Iedereen praat over IoT, maar hoe pak je het aan? Is jouw bedrijf er klaar voor, wat zijn de stappen? Hebben we de goede software en processen? In mijn ogen is de factor mens het belangrijkste bij het realiseren van IoT innovaties. Als je in je organisatie de medewerkers niet meekrijgt, kan je niet innoveren. Wil je als bedrijf meedoen in deze veranderende wereld, moet je beginnen bij deze factor mens. Om iedereen binnen je bedrijf mee te krijgen is het noodzakelijk om je omgeving ‘IoT proof’ te hebben. In deze blog geef ik je 5 tips over hoe je hier het beste mee kunt beginnen.

 Geuko Bosker

1. Begin klein
Verwacht niet dat je je gehele omgeving morgen IoT klaar hebt. Rome is ook niet in een dag gebouwd! Om voorop te kunnen (blijven) lopen in Industry 4.0 moet je IT-omgeving klaar zijn om snel kunnen schakelen. In dit soort trajecten is het ook noodzakelijk om vooral verschillende mensen uit de organisatie mee te laten denken in waar de echte kansen liggen en waar de toegevoegde waarde zit. Het is geen ‘IT-feestje’, het moet vooral uit de business gedreven zijn.

Tegelijkertijd is het belangrijk om het project IoT op te delen tot behapbare brokken. Kies een onderdeel waar je snel stappen kan ondernemen, draai een pilot! Zo kun je snel leren en aanpassen. Ik geloof dat de mindset ‘think big, start small and fail fast’ hierbij van belang is. Je mag dromen over je uiteindelijke doel met IoT (juist!), maar blijf daarbij wel realistisch. En nog belangrijker: pas je strategie aan wanneer iets niet werkt. 


2. Maak analyses
Met het verzamelen van data ben je er nog niet. Een van de zaken die je kan aanpakken via IoT is predictive maintenance (in plaats van preventief onderhoud, lees mijn blog hier). De waarde van predictive maintenance zit in de conclusies die je aan die data verbindt. Niet alleen het onderhoud van je machine voorspellen, maar de schat aan informatie die erachter zit gebruiken om te innoveren.  

Kijk eens goed naar je datagegevens. Wat vertellen ze je, is er een patroon te herkennen? Een voorbeeld uit de IoT-praktijk leert dat een rubberen ring in een veelgebruikte machine harder slijt bij een temperatuur boven de 25 °C. Door deze data te gebruiken ten opzichte van de gemeten temperatuur in je productie-omgeving kan je in samenwerking met R&D de levensduur van je onderdelen rekken. En inspelen op innovatie en kosten besparen!

Veel bedrijven hebben al sensoren op hun machines en genereren dus bakken met relevante data, maar gebruiken de data nog niet voor dit soort analyses. 

3. Zoek de ketensamenwerking op
Het implementeren van IoT doe je niet alleen. De juiste partners mogen niet ontbreken (klik hier voor een voorbeeld). Wanneer je gaat samenwerken binnen de keten, wordt deze transparanter. Alle betrokken partijen hebben hierdoor inzicht in het gehele productieproces. Door het delen van data kunnen ze nauwkeurig met elkaar communiceren en inspelen op wat er gebeurt in de keten. Ook jij wordt daardoor onafhankelijk en proactief!

Ik zie grote voordelen wanneer ketens meer gaan samenwerken. Een dienstverlenende oplossing is op die manier niet meer afhankelijk van slechts één bedrijf. Het betreft een keten van bedrijven die een totaaloplossing bieden.

4. Kijk naar nieuwe businessmodellen
Daarmee kom ik direct op mijn volgende tip. Internet of Things biedt vaak de mogelijkheid om op een andere manier waarde toe te voegen voor je klant. Veel businessmodellen zijn productgericht. Terwijl IoT juist hele goede mogelijkheden biedt om een deel van de business naar een servicemodel te transfereren.

Afgelopen week heb ik gesproken met een bedrijf dat met behulp van cameratechnologie een plukrobot heeft gemaakt voor komkommers. Aan de hand van de beelden en sensoren bepaalt de robot zelf of de komkommer rijp is om te plukken.

Een heel mooi en innovatief initiatief, maar inmiddels een bijproduct van het bedrijf. Want de data die de sensoren en de camera’s verzamelen levert een schat aan informatie op. Je krijgt inzicht in wat de invloed is van de samenstelling van de grond, de beregening en de hoeveelheid licht op de groei van de gewassen. Hierdoor kan onder andere voorspeld worden wanneer de nog niet rijpe komkommers geplukt kunnen worden. En door kleurfilters kunnen ziektes veel eerder worden geïdentificeerd dan voorheen.

Deze data wordt verzameld door het bedrijf en als service naar boeren ter beschikking gesteld. Inmiddels levert dat meer geld op dan de robot zelf, maar het is nooit de gedachte geweest achter de robot. Dit is zomaar een voorbeeld van hoe data voor een nieuw businessmodel kan zorgen dat niet product- maar servicegericht is. En die kansen liggen overal, ook bij jouw bedrijf.

5. Zorg voor een cultuuromslag
Het succes van Internet of Things staat of valt hiermee: zorg dat je je medewerkers meekrijgt in je nieuwe mindset. Ik ben me ervan bewust dat IoT en predictive maintenance voor een verschuiving zorgen in taken en functies. Ik merk dat veel mensen angstig zijn om hun baan te verliezen aan de steeds meer digitaliserende toekomst.

Aan jou de taak om deze angst om te buigen naar denken in mogelijkheden! Welke nieuwe taken ontstaan er met de implementatie van IoT? Stel je medewerker de vraag wat hij minder leuk vindt aan zijn werk en wat hij ervan vindt als zo’n specifieke taak geautomatiseerd wordt. En hij daardoor meer tijd over houdt voor andere zaken. Tijd voor het volgen van een opleiding bijvoorbeeld, waardoor hij het nieuwe automatiseringsproces kan gaan begeleiden.

En misschien een open deur: werk bij een IoT pilot project met medewerkers uit verschillende geledingen van het bedrijf. Denk niet alleen in de hiërarchie, gebruik de ervaring en kennis van ervaren medewerkers en combineer die met een frisse blik op de digitale wereld die (jongere) medewerkers hebben. Zoek een behoefte binnen de organisatie waar de ideeën nog niet helemaal zijn uitgedacht. En, om te onderscheiden én waarde toe te voegen helpt out-of-the box denken. Bijvoorbeeld een brainstorm over de mogelijke toepassingen waarin het woord NEE niet mee mag doen.

Hoe nu verder?
De wereld verandert snel. De toekomst is digitaal. Volgens de voorspellingen zijn er in 2020 meer dan 20 miljard apparaten verbonden met het internet. Je kunt morgen al beginnen met Internet of Things en predictive maintenance wanneer je je stappen klein houdt. Het succes hiervan hangt echter voor een groot deel af van de juiste partners. Dus blijf dromen over de toekomst maar neem de juiste stappen nu meteen.

Wat is Internet of Things?
Volgens Nieuwsuur
Voorbeeld in MKB

Over Geuko Bosker
Innovations Director bij itelligence Benelux. Geuko houdt zich voornamelijk bezig met het verkennen van trends en marktontwikkelingen, en het vertalen van innovatieve businessvraagstukken naar toekomstbestendige IT-oplossingen. In 1998 begon hij zijn carrière bij Capgemini als SAP ABAP Consultant. In 2003 maakte hij de overstap naar BBIT Consulting als Senior SAP Consultant. Na een overname door 2B Interactive gevolgd door een overname door itelligence in 2009 zette hij zijn carrière voort. In 2012 trad hij toe tot het managementteam van itelligence en vanaf 2016 richt hij zich volledig op innovaties en digitale transformatie in de functie van Innovations Director.