Heeft u vragen? Neem direct contact op

Laatste Nieuws

01 juni

Kick-off internationaal programma ID3AS

Op de Hochschule Osnabrück is vorige maand gestart met het interregionale EDR-programma ID3AS. Het Institut für Duale Studiengange (Hochschule Osnabrück) en het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen werken hierin nauw samen.

ID3AS is een grensoverschrijdend onderzoeks- en ontwikkelingsproject, gericht op sensortechnologie en sensortoepassingen. Het doel is om de vele mogelijkheden op dit gebied verder te ontwikkelen in de grensregio Noord-Nederland/Duitsland en te delen met de regionale bedrijven. Uiteindelijk ideaal is een duurzaam open innovatienetwerk binnen de Ems-Dollardregio (EDR).

Sensortechnologie is de sleutel voor een duurzame, technologische en economische ontwikkeling van innovatieve producten in de werk- en woonomgeving. Het probleem is dat veel bedrijven nog niet met deze technologie werken het ID3AS-programma gaat hiermee helpen door bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, bedrijven te adviseren, productiemogelijkheden te onderzoeken en prototypes te ontwikkelen en testen. 

Thema’s daarbij zijn:

•           Health - Parkinson Monitoring/Acoustic pattern recognition

•           Health and Life Science – Intelligent Living Environment

•           Agro business and Food - Soiling Sensor for Sugar Beets

•           Logistics, High Tech Systems, Materials and Energy – Smart Supply Chain

•           High Tech Systems and Materials – Intelligent Surfaces and Materials

Tijdens de startbijeenkomst zijn geïnteresseerde bedrijven geïnformeerd over het project. Dit heeft al geleid tot belangstelling van diverse bedrijven. Vanuit het ID3AS programma worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht om samen projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Bedrijven kunnen ook in een later stadium lid worden van het netwerk, aanhaken bij lopende projecten of nieuwe projecten inbrengen.

Het programma omvat 9,1 miljoen euro aan subsidiegelden vanuit de Europese gemeenschap en loopt tot juni 2020.