11 miljoen voor vergroening industrie in de Waddenregio

In totaal 11 miljoen euro heeft het Waddenfonds onlangs gesubsidieerd in projecten voor de vergroening van de industrie in de Waddenregio. Het gaat om vijf grootschalige projecten op het gebied van groene chemie en groene energie met een totale investeringsomvang van 44 miljoen. Voor een groot deel (vier) betreft het  projecten met als doel bij te dragen aan de vergroening van het Chemiepark in Delfzijl en dat proces te versnellen. Verder is sprake van een de bouw van een  biovergister voor groen gas op Ameland.

Hans van Hilten is programmaregisseur bij het Waddenfonds. Dat is hij voor de thema’s natuur, havens en energie. Wat is het Waddenfonds? “Je zou kunnen zeggen dat het een pot met geld is waarmee wij goede projecten financieren die de ecologie van de Waddenzee verbeteren en de economie van de Waddenkust en de Waddeneilanden verduurzamen en vergroenen. We willen dit ondersteunen. Het fonds wordt bestuurd door drie provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het fonds wordt helemaal gevuld door financiering vanuit het Rijk.”

Waar gaat het meeste geld naartoe? “De grootste klapper is een installatie voor elektrolyse die daar binnenkort wordt getest. Daar gaat het meeste geld naartoe: 5,2 miljoen  vanuit het fonds”, aldus Van Hilten. “Verder gaat het naar een project voor de realisatie van een groene waterstofleiding. En een project voor een leiding waar warmte doorheen kan, naast ook een aantal andere groene grondstoffen en chemische stoffen. Het zijn zogenoemde ‘collectieve ringleidingen’ in het gebied van Delfzijl, waardoor bedrijven de grondstofstromen beter op elkaar kunnen afstemmen. Een reststof van het ene bedrijf kan weer een grondstof zijn voor het andere bedrijf. Het versterkt de circulaire economie.”

En wat is precies de vergroening? Van Hilten: “Het sluit met name aan op het thema van verduurzaming van logistieke en industriële processen in de havens. Daar dragen deze projecten enorm aan bij. Het zijn allemaal pilotprojecten die opschalings- en kennisvragen gaan beantwoorden. Die antwoorden gaan de basis vormen voor verdere uitrol en die zal op zijn beurt leiden tot substantiële reductie van emissies en CO2 en hergebruik van restwarmte. Met het ondersteunen van dergelijke innovatieve pilotprojecten wil het Waddenfonds dergelijke uitrol stimuleren. We beschouwen deze vier pilots op het gebied van verduurzaming daarom als hele goede sleutelprojecten om het proces van verduurzaming en vergroening te versnellen.”

En dan? “Nou, het is zeker nog niet af. De chemiesector in Delfzijl heeft een koepelprogramma gemaakt zoals zij dat noemen. Ze willen in de komende jaren nog veel meer stappen zetten in de vergroening. Ik verwacht dat vanuit dat programma nieuwe aanvragen bij het Waddenfonds zullen worden ingediend de komende jaren, en die gaan we dan weer op zijn merites beoordelen…”

Wanneer wordt de uitvoering ter hand genomen?” In principe kunnen de bedrijven  er nu mee beginnen. Het verschilt per project of ze er daadwerkelijk nu al zijn begonnen. Maar in principe zodra ze het besluit hebben genomen, kunnen ze starten.”

Foto: Chemiepark Delfzijl

Hans van Hilten