Uit het ING rapport ‘My Smart Industy’ blijkt dat de technologische sector de komende 12 jaar 120.000 nieuwe mensen nodig heeft om de groeimotor te blijven van de Nederlandse economie.

Want dát de technologische sector de aanjager van de economie in Nederland is, blijkt al langere tijd. Naar verwachting groeit de sector dit jaar met 10%. De afgelopen twintig jaar groeide de sector elk jaar, uiteraard niet in de mate van nu, maar een groei van jaar op jaar is ‘vrij spectaculair’, meent FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Om die groei te kunnen behouden, moet er het komende decennium veel veranderen. Door de vergrijzing, de te kleine instroming in de arbeidsmarkt en het tekort aan technisch personeel in andere sectoren, dreigt de hoogtechnologische sector in de problemen te komen.

Volgens ING-econonoom Jurjen Witteveen, tevens auteur van het rapport, moeten investeringen de komende tijd anders gaan plaatsvinden dan hoe dat nu gebeurt. De sector zal in de complete keten moeten gaan investeren, inclusief de toeleveranciers. Omdat de eindfabrikanten (Philips, ASML, etc) steeds complexere eindproducten gaan ontwikkelen en zich meer gaan toeleggen op dienstverlening, wordt van toeleveranciers verwacht dat zij meer in productontwikkeling en innovatie zullen investeren.

Volgens Dezentjé is er te weinig aandacht voor het probleem in het nieuwe regeerakkoord. “Ik mis de lef en ambitie. Bovendien moeten er nog heel veel mensen worden omgeschoold”, vertelt ze in een interview met Telegraaf.

Het ING-rapport kan hier worden gedownload.