14 miljard euro voor staatskas door oplopende ETS prijzen

In 2030 zal de verkoop van ETS-rechten de staatskas zo’n 14 miljard euro opleveren, zo concluderen twee onderzoeksbureaus die in opdracht van de NVDE een onderzoek hebben uitgevoerd. Of die 14 miljard euro ook ten goede komt van verduurzaming van de industrie is nog de vraag.

De ETS prijs is inmiddels opgelopen tot 60 euro per ton CO2 en de verwachting is dat deze verder zal oplopen tot meer dan 70 euro per ton in de komende jaren. En dat betekent dat in 2030 de staatskas jaarlijks zo’n 14 miljard euro aan ETS geld kan incasseren. Dat extra geld is hard nodig om de aangescherpte klimaatdoelen (55% reductie in 2030) te kunnen halen. Volgens de onderzoekers zou het uit de ETS-rechten verkregen geld ongeveer de helft van de extra investeringen om de doelen te halen, kunnen bekostigen.

ODE

Interessant is echter dat de Europese Commissie haar lidstaten niet verplicht om het ETS geld ook daadwerkelijk in verduurzaming te steken. Als het aan de EU ligt, gaat dat de komende tijd veranderen. In Nederland wordt op dit moment het ETS geld nog niet per definitie in verduurzaming gestopt. Verduurzamingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen, worden nu veelal uit de ODE bekostigd.

Kritiek

Nederland krijgt kritiek op haar financiering van verduurzaming via de ODE. Niet alleen zouden door die constructie ook de laagste inkomens via de energierekening voor verduurzaming moet meebetalen, maar ook zou het midden- en kleinbedrijf opdraaien voor de verduurzaming van grote bedrijven die juist weer grootverbruikerskortingen op hun energiebelasting krijgen.

Illustratie: Ecorys