Sabic krijgt geen toestemming voor biomassaverbrandingsinstallatie

Sabic

Sabic in Bergen op Zoom krijgt geen toestemming voor de bouw van een biomassaverbrandingsinstallatie. De provincie maakte meerdere fouten bij de verlening van de natuurvergunning en daarom vernietigt de rechtbank de eerder verleende vergunning.

Kunststofproducent Sabic probeert sinds 2020 een vergunning te krijgen voor de bouw van een biomassaverbrandingsinstallatie en hete-oliefornuis op de plant bij Bergen op Zoom. Met die nieuwe installaties zou het bedrijf zijn gasgestookte WKK kunnen vervangen. In mei 2022 werd een vergunning voor de bouw van de installaties verleend door de provincie.

Bergen op Zoom ligt echter relatief dichtbij een aantal Natura 2000 natuurgebieden. In de wet is vastgelegd dat vergunningen eerst moeten worden getoetst aan de impact op die gebieden. Er dient eerst een natuurvergunning te worden verleend, tenzij het specifieke project al bestond voordat het natuurgebied een Natura 2000 status kreeg. Verandert het project, of komt er project bij, moet er wel worden gekeken naar de impact op het gebied.

Bestaande rechten

Bedrijven beschouwen reeds verkregen vergunningen als ‘bestaande rechten’. Mocht door het veranderen van een bestaand project de impact op het gebied lager zijn, hoeft er bovendien geen nieuw onderzoek plaats te vinden. Volgens de rechtbank werkt het echter net even anders: bestaande rechten mogen alleen worden gebruikt als een bedrijf kan aantonen dat er niet meer schade aan Natura 2000 gebieden wordt aangericht.

Vernietigd

De rechtbank oordeelde dat de in mei 2022 verleende vergunning zal worden vernietigd om een aantal redenen. Ten eerste werd in de oorspronkelijke, in 2016 verleende natuurvergunning, de stikstofruimte verkeerd bepaald. Als Sabic de natuurvergunning zou willen gaan benutten (inclusief de bestaande rechten) zou er een nieuwe omgevingsvergunning moeten komen. Bovendien werden de gevolgen van de stikstofdepositie van het bedrijf nooit onderzocht. Volgens de rechtbank heeft Sabic dus geen bestaande rechten waarmee het kan salderen en daarom komt er geen vergunning.