Tweede Kamer wil onderzoek naar milieuclubs die bedrijven aanklagen

Milieuclubs

Milieuclubs slepen steeds vaker bedrijven voor de rechter om hun gelijk te halen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de rechter extra eisen gaat stellen aan de procederende clubs. 

Milieu-organisaties slepen steeds vaker bedrijven voor de rechter en in enkele gevallen zelfs individuele bestuurders. Diverse politieke partijen menen dat klimaatbeleid een zaak van de politiek is en niet van de rechter. Volgens de SGP is het ‘ongezond’ dat organisaties die drijven op subsidie de bouw van woningen kan stilleggen. 

Motie

Deze week diende de SGP, samen met BBB en JA21 een motie in. Deze motie werd door een meerderheid aangenomen. In de motie staat dat er onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheid om extra eisen te stellen aan de organisaties die bedrijven (en de staat) voor de rechter slepen. De organisaties die procederen zouden volgens de indieners van de motie een grote achterban met betalende leden moeten hebben. En ook zou de rechter, voordat de zaak wordt aangenomen, moeten toetsen of de leden in een dergelijke zaak de direct belanghebbenden zijn.

Oneens

De partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum waren het oneens met de motie. Volgens de PvdD is het niet relevant hoeveel leden een organisatie heeft als het om recht gaat. “Deze organisaties komen op voor het algemeen belang en zien dat de staat zich niet aan internationale verdragen houdt” (in het geval van Urgenda, red.) zegt Kamerlid Teunissen.