Met GeoFluxus kunnen bedrijven afval goedkoper en efficiënter verwerken

GeoFluxus

Het online platform GeoFluxus, dat inmiddels elders succes heeft gesorteerd, wordt dankzij Port of Amsterdam, gemeente Amsterdan en Provincie Noord-Holland ook in Amsterdam beschikbaar.

Volgens recent TU onderzoek zou ruim de helft (60%) van het in de regio Amsterdam geproduceerde afval duurzamer kunnen worden verwerkt dan nu het geval is. Met het online platform GeoFluxus moet dat percentage flink omlaag kunnen worden gehaald.

Independer

Bedrijven die zich aanmelden op GeoFluxus krijgen toegang tot hun eigen persoonlijke afvalprofiel. Als ze hun eigen afvalprofiel eenmaal hebben aangemaakt, kan heel eenvoudig worden gezien welke bedrijven welk afval in hun regio op een duurzame wijze kunnen verwerken. Volgens Port of Amsterdam is GeoFluxus ‘de Independer voor de afvalmarkt’. 

Meer lokaal

James Hallworth, Commercieel Manager Circulair & Renewable Industry bij Port of Amsterdam vertelt: “GeoFluxus maakt inzichtelijk welke afvalstromen wel en welke niet lokaal verwerkt kunnen worden. Dit is voor ons hele waardevolle informatie, omdat we de missende afvalverwerkers dan actief kunnen benaderen om te zien of zij zich in de haven willen vestigen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de afvalstromen in de toekomst meer lokaal verwerken. Hiermee leveren we als haven een grote bijdrage aan de circulaire economie, één van onze strategische pijlers.” 

Gratis

De drie faciliterende partijen hopen met GeoFluxus de circulaire economie een duwtje in de rug te kunnen geven. Door een bijdrage van de drie partijen kunnen bedrijven in de regio Amsterdam een jaar lang gratis gebruik maken van het platform.