Ruim 270 miljoen euro voor verduurzaming industrie en energiesector

energie

Het kabinet heeft een aantal subsidieregelingen beschikbaar gesteld, waarmee de industrie en de energiesector kunnen vergroenen. In totaal komt er 270 miljoen euro beschikbaar voor duurzame investeringen.

DEI+

In de DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) komt 74 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen die projecten willen uitvoeren waarmee de netto CO2 uitstoot in 2030 wordt gereduceerd. De regeling staat open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023.

VEKI

Voor de VEKI regeling (Versnelde klimaatinvesteringen industrie) komt 138 miljoen euro beschikbaar. Vanuit deze regeling worden CO2-besparende maatregelen die technisch werken, maar economisch nog niet rendabel zijn, ondersteund. Deze regeling staat open tussen 15 maart 2023 en 9 januari 2024.

HER+, TSE en SDE++

Overige regelingen die dit jaar weer opengaan, zijn de HER+, de TSE en de SDE++. Deze laatste regeling heeft de grootste omvang: 8 miljard euro. De SDE is al jarenlang de (financiele) motor achter tal van industriële vergroeningen. De HER+ (Hernieuwbare Energieregeling) en de TSE (Topsector Energie) moeten er onder meer voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd.