Coolbrook en SABIC werken samen aan RDR technologie

coolbrook

Coolbrook en SABIC gaan samenwerken in een pilot waarbij de RDR technologie van Coolbrook wordt ingezet om de CO2-uitstoot bij de productie van ethyleen te verkleinen.

Coolbrook, een bedrijf dat zich richt op technologie de wordt ingezet in de energietransitie, gaat samenwerken met chemieconcern SABIC. Daarbij staat de door Coolbrook ontwikkelde RotoDynamic Reactor (RDR) centraal. Met de RDR technologie worden de fossiele brandstoffen in stoomkrakers vervangen door elektriciteit. 

Elektrificatie

Voor de productie van ethyleen en propyleen worden nu nog traditionele stoomkrakers ingezet, waarbij relatief veel CO2 vrijkomt. Met de RDR technologie van Coolbrook is het mogelijk om dat proces te elektrificeren. Wereldwijd komt er 300 miljoen ton CO2 vrij bij de productie van dergelijke stoffen: het besparingspotentieel is dus aanzienlijk. 

Pilot plant

SABIC wil in 2050 CO2-neutraal opereren en de samenwerking met Coolbrook is een stap in de elektrificatie van CO2-intensieve processen. Als onderdeel van de samenwerking gaat SABIC gebruik maken van de pilot plant van Coolbrook op de Brightlands campus van Chemelot. 

Netwerk

Voor Coolbrook betekent de samenwerking met SABIC dat processen op grotere schaal kunnen worden getest en dat het bedrijf kan profiteren van de samenwerking met een bedrijf dat zo’n breed netwerk heeft.