VoltH2 ontvangt exploitatiesubsidie SDE++ voor groenewaterstoffabrieken in Zeeland

VoltH2

Het bedrijf VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de komende jaren een subsidie van zo’n 85 miljoen euro voor de productie van groene waterstof. In het voorjaar van 2024 start de onderneming naar verwachting met de bouw van twee fabrieken voor groene waterstof in Vlissingen en Terneuzen. Twee jaar later is Delfzijl aan de beurt.

De groenewaterstoffabrieken in Zeeland beschikken sinds het tweede kwartaal van 2022 over een omgevingsvergunning. De projecten komen nu, met de toekenning van de SDE++ steun, opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Beide projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen een groenewaterstoffabriek met een elektrolyzercapaciteit van omstreeks 25 megawatt.

Elektrolyse

De fabriek produceert jaarlijk 2.000 ton groene waterstof door middel van elektrolyse: het splitsen van water in zuurstof en waterstof, met elektriciteit uit wind en zon. Die splitsing vindt plaats in een elektrochemische cel. Daarin wordt water met behulp van elektrische lading omgezet in waterstof en zuurstof. Er komt geen CO2 vrij bij dit proces.

Tweede fase

VoltH2 verwacht de capaciteit van beide fabrieken in de tweede fase uit te kunnen breiden naar 100 megawatt om jaarlijks 8.500 ton groene waterstof te produceren. Het bedrijf schat dat groene waterstof al vanaf 2025 tot een uitstootreductie van 9 kg CO2 per kg waterstof kan leiden, ten opzichte van het gangbare productieproces voor waterstof van fossiele oorsprong (grijze waterstof uit aardgas/kolen).

Drie productielocaties

VoltH2 bouwt een keten van groenewaterstoffabrieken. Zo ontwikkelt het bedrijf naast de productielocaties in Vlissingen en Terneuzen een fabriek in Delfzijl. Daarnaast startte onlangs de bouw van een fabriek in het Duitse Wilhelmshaven. Volgens de huidige planning start de bouw van deze fabriek in 2026. Bij de opstart wordt een capaciteit tot 100 megawatt voorzien.

Stap dichterbij

“De ontwikkeling van de huidige portfolio, met een gezamenlijk potentieel van 500 megawatt, gaat uiteraard gepaard met forse investeringen”, zegt André Jurres, algemeen directeur van VoltH2. “Wij zijn zeer verheugd met deze substantiële subsidie van de RVO. De subsidie belichaamt de visie van de overheid op de energietransitie en de rol die zij daarin ziet voor waterstof en de projecten van VoltH2. De subsidie brengt ons weer een stap dichter bij de realisatie van onze plannen in Vlissingen en Terneuzen.”

Subsidie-instrument

SDE++ is het primaire subsidie-instrument waarmee de Nederlandse overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-verlaging wil stimuleren. De productie van groene waterstof werd in 2020 opgenomen in de SDE++. De subsidie wordt nu voor het eerst voor fabrieken met productie op industriële schaal toegekend aan VoltH2.

Verminderde CO2-uitstoot

Het toegekende bedrag van de subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde groene waterstof en de daarmee gepaard gaande verminderde CO2-uitstoot. De overheid keert de subsidie uit over de eerste 15 jaar waarin de groenewaterstoffabriek operationeel is en vormt een belangrijke ondersteuning van de omzet.