De Van Stenis Group levert niet alleen – onderdelen voor – applicaties, maar end-to-end ontzorging

De werking van een applicatie stopt niet bij de aanschaf er van, integendeel, die moet dan nog beginnen. Bij de Van Stenis Group wordt al decennia lang specialistische service verleend op het gebied van maintenance. Omdat sinds 2017 Startflow, Sellon en Luitec onder één vlag opereren, hebben de monteurs van de groep expertise die veel verder reikt dan alleen een pomp, compressor of een afsluiter. Door de krachten binnen de groep te bundelen kan het onderhoud en het verhelpen van storingen procesbreed worden aangepakt. En dat vertaalt zich terug naar kwaliteit en efficiency.

Een onderdeel, of een complete applicatie verkopen die uitstekend aansluit op de behoeftes van de klant is al een vak apart, maar als die onderdelen en applicaties ook nog eens door dezelfde partij onderhouden kunnen worden, onderscheid je jezelf als bedrijf. Hans van den Berg, Technisch Manager bij Luitec legt uit: “Het gaat om de combinatie van het product leveren aan je klant en een parallel opererende organisatie die service en onderhoud verleent. Dat zorgt voor een win-win situatie voor zowel ons als de klant.”

Dienstverlening
Bij de Van Stenis Group, die uit de bedrijven Startflow, Luitec en Sellon bestaat (zie kader), is die dienstverlening precies wat het bedrijf zo onderscheidend maakt. Van den Berg: “Bij Sellon en Luitec is er al respectievelijk vijfentwintig en vijftig jaar ervaring op het gebied van service: deze bedrijven hebben al lange tijd een eigen serviceafdeling in huis met gespecialiseerde monteurs die met fully-equipped servicebussen de weg op gaan om de klus te klaren. Toen Startflow onderdeel werd van de Van Stenis Group hebben we er voor gezorgd dat onze monteurs ook voor de leveringsscope van Startflow service konden verlenen.”
——

Drie bedrijven onder één naam

Sinds 2017 werken de bedrijven Startflow, Luitec en Sellon onder één naam samen: de Van Stenis Group. De drie bedrijven zijn allemaal actief in de procesindustrie. “We werkten uiteraard al samen,” vertelt Arjen van Stenis, directeur van Startflow, “maar die samenwerking is met de oprichting van de Van Stenis Group geformaliseerd.”
Daarbij zijn de drie bedrijven bovendien complementair. “De specialismen vullen elkaar dus heel fraai aan.”

Maintenance is niet de core business bij een fabriek en applicaties worden bovendien steeds specialistischer…

Startflow
Startflow is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de chemische en petrochemische industrie als het gaat om de aansturing van procesafsluiters. Met name magneetventielen, besturingskasten en kleine flowsystemen behoren tot de zaken waar het bedrijf veel mee doet. Startflow heeft bovendien een marktleidende rol in de farmaceutische industrie als het om afsluiters voor grondstoffen vo

or medicijnen gaat. “We leveren aan bedrijven als MSD, Janssen, Abbott, enzovoorts”, vertelt Arjen van Stenis. Tenslotte bouwt Startflow kleine flowsystemen voor diverse opdrachtgevers die vrijwel allemaal in ATEX omgevingen opereren.

Sellon
Sellon is gespecialiseerd in rotating equipment: pompen en dan vooral het onderhoud en de modificatie van pompen. Het gaat er daarbij om dat de standtijd van rotating equipment wordt verlengd. Sellon levert een breed programma hoogwaardige afdichtingen voor roterende en axiaal bewegende delen. Naast afdichtingen levert Sellon industriële pompen, technische onderhoudsproducten, schotelveertechniek, smeermiddelen en smeersystemen.

Luitec
Bij Luitec ligt het zwaartepunt op perslucht. Compressoren en de aanleg van persluchtsystemen zijn de kerntaken van het bedrijf. Daarnaast is Luitec gespecialiseerd in pompen en daaraan gerelateerde technische componenten. Naast leveringen aan proces- en voedingsmiddelenindustrie heeft Luitec een hechte connectie met de maritieme industrie en dan met name de luxe jachtbouw in Nederland.
Zie ook het complete verhaal over de Van Stenis Group in Process Control nummer 6 van 2022.

Grotere vraag
Jeroen de Waal is Technisch Manager bij Sellon en hij vult aan: “Startflow was vroeger vooral een leverancier van specifieke onderdelen voor de industrie, maar doordat veel klanten geen maintenance-afdelingen meer hebben, werd de vraag naar dit soort service steeds groter. Door de samenwerking binnen de groep kunnen we dat nu uitstekend realiseren.”
Het is op zich niet vreemd dat klanten die service graag uitbesteden aan een specialist, vindt De Waal. “Maintenance is niet de core business bij een fabriek en applicaties worden bovendien steeds specialistischer. Dat besteed je dus liever uit. Daar komt bij dat de onderhoudsstops zo kort mogelijk worden gehouden om de stilstand tot een minimum te beperken. In korte tijd heb je dus heel wat mensen nodig om al die applicaties schoon te maken, te inspecteren en het nodige onderhoudswerk te verrichten.”
“En omdat die doorlooptijden zo kort zijn, moet je als serviceverlener ook kunnen garanderen dat je niet van die tijden zult afwijken en dat je het werk zult uitvoeren zoals omschreven is in de opdracht”, vult Van den Berg aan.

Kwaliteit

In de maintenance branche zijn ook partijen actief die minder gespecialiseerd zijn in specifieke toepassingen, maar wel een totaalpakket aan klanten in de industrie aanbieden. “Wij krijgen best vaak van nieuwe klanten te horen dat de werkzaamheden toch echt meer specialistische kennis vereisen en dan komen wij ter plaatse”, vertelt De Waal. “Het kan zijn dat de eerste partij dan onderaan de streep een voordeliger oplossing leek, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Wij hebben wellicht een ietwat hoger uurtarief, maar we werken veel efficiënter door al die ervaring, dus netto zijn we onderaan de streep uiteindelijk toch goedkoper. Maar los daarvan, in de sector waar we actief zijn is dat uurtarief minder van belang dan de kwaliteit. Een klant wil dat het werk goed gedaan wordt en dat zijn installatie zo kort mogelijk hoeft stil te staan. En dat is precies wat we doen.”

Beschikbaarheid

Als de serviceploeg eenmaal aan het werk is geweest bij een nieuwe klant, volgt er vaak de vraag of de ploeg voor de volgende onderhoudsstop vast in te plannen is. De Waal: “Het komt zelfs voor dat een klant zijn onderhoudsstop plant op basis van beschikbaarheid van onze mensen. Tja, dan doe je het toch wel goed, denk ik.”
Van den Berg: “Als je personeel specialist is en ook nog eens het proces van de klant goed kent, omdat ze er met enige regelmaat komen, krijg je synergie. De klant ziet een bekend gezicht en weet precies waar hij aan toe is en onze engineers weten al hoe het proces van de klant in elkaar steekt.”

Wij krijgen best vaak van nieuwe klanten te horen dat de werkzaamheden toch echt meer specialistische kennis vereisen en dan komen wij ter plaatse…

Bundelen van expertises
Dienstverlening, gekoppeld aan de verkoop van onderdelen, zorgt dus voor een sterke propositie. Maar het gaat nog een stuk verder door de integratie van de drie bedrijven onder de Van Stenis vlag. Van den Berg: “Onze kracht zit hem in het bundelen van meerdere expertises. Daardoor kunnen we een veel breder servicepakket aanbieden. Bij heel veel processen is het ene proces nauw verbonden met een ander proces. Zo zijn er talloze applicaties waarbij een afsluiter in die applicatie pneumatisch wordt aangestuurd. Krijg je een probleem met je afsluiter, zal een bedrijf dat je die afsluiter heeft geleverd vooral kijken naar hoe de afsluiter functioneert, want dat is hun expertise. Sterker nog, dat bedrijf zal terughoudend zijn met het sleutelen aan een product dat ze niet zelf hebben geleverd. Als wij bij zo’n applicatie komen omdat er zich een storing voordoet, kijken we naar de hele applicatie, dus zowel naar de afsluiter als naar de pneumaat. Misschien werkt de afsluiter niet goed omdat de perslucht niet voldoet aan de benodigde kwaliteitseisen, waardoor de pneumaat niet meer functioneert zoals het hoort. En zo zijn er ook zat situaties te bedenken waardoor een applicatie niet meer goed functioneert omdat een pomp niet goed is geconfigureerd. Ook daar geldt dat wij naar het hele proces kunnen kijken met onze gebundelde expertise.”

Korte lijntjes
“Onze monteurs zijn overigens geen generalisten”, voegt Van den Berg toe. “Want dan zou je weer specialistische kennis ontberen. We hebben verschillende soorten monteurs in dienst: ze hebben allemaal een ruime basiskennis van de applicaties die we binnen de groep leveren, maar veel mensen hebben door al jarenlang gewerkt te hebben in de afsluiters of de pneumatiek nog eens extra veel specialistische kennis van die specifieke techniek.”
En door die kennis slim te bundelen, kan er betere en efficiëntere service worden verleend. De Waal: “Onze monteurs hebben heel korte onderlinge lijntjes. Als een monteur aan een applicatie werkt, kan hij direct telefonisch overleggen met een collega als hij dat wil.”
Het komt ook voor dat monteurs ter plekke worden gevraagd om ook ‘even’ naar andere delen van het proces te kijken op het moment dat ze aan het werk zijn. De Waal: “Dan is een monteur met een afsluiter bezig en krijgt hij de vraag of hij ook even naar de pomp kan kijken, want daar zijn wat moeilijkheden mee. En ook tijdens de revisie van een klep of een actuator komen vaak andere dingen naar voren waar die brede kennis goed van pas komt. Een bepaald schadebeeld in een pomp heeft een oorzaak die meestal buiten die pomp ligt. Alleen de pomp repareren zonder de oorzaak weg te nemen, lost het probleem dan alleen voor de korte termijn op.”

Als wij bij zo’n applicatie komen omdat er zich e

en storing voordoet, kijken we naar de hele applicatie, dus zowel naar de afsluiter als naar de pneumaat…

Skids
Voor een bedrijf dat chemische producten op- en overslaat, leverde de Van Stenis Group een aantal elektrisch en pneumatisch aangedreven pompen. “Het traject begon met de advisering met betrekking tot de beste pompen voor die applicatie”, vertelt Van den Berg. “Die pneumatisch aangedreven pompen hebben uiteraard ook perslucht nodig, met de juiste conditionering. De elektrisch aangedreven pompen, die een groot aantal verschillende soorten chemische stoffen moeten kunnen verpompen, moeten daar ook qua afdichting op ingericht zijn. Wij leverden vervolgens

kant en klare skids met de juiste pompen, afsluiters, aansturingen en bewakingen die nodig zijn voor de applicatie. Ook alle certificeringen die nodig zijn, hebben wij geregeld. Wij bouwen die skids vervolgens ter plekke op en zorgen voor een goede en snelle inbedrijfname. Die applicatie nemen we vervolgens ook in onderhoud. Als er een storing ontstaat, weten wij en de klant vaak niet waar de storing precies vandaan komt. Dan heeft een monteur ter plekke die brede kennis nodig en de korte lijntjes naar collega’s om de oorzaak vast te stellen en het probleem op te lossen.”
De Waal voegt toe: “En ook dan is het belangrijk dat de monteur die klant al kent en andersom. Elke fabriek, elke applicatie heeft een verhaal. Wanneer een monteur daar al mee bekend is, kom je makkelijker tot een goede oplossing.”

Ontzorging
De benadering van de Van Stenis Group levert de klant veel ontzorging op. Van den Berg: “Ze geven op dinsdag de sleutel van de fabriekshal aan onze monteurs en een paar dagen later weten ze dat de productielijn weer zonder problemen opstart. Dat is een prettige gedachte.”
Dat de monteurs bij de Van Stenis Group kennis en ervaring hebben van allerlei onderdelen van het proces is niet alleen prettig voor de klant, maar ook voor de monteurs zelf. De Waal: “Ze krijgen bij ons de mogelijkheid om zich in diverse richtingen en met diverse specialisaties te ontwikkelen. Dat zorgt voor afwisseling in de werkzaamheden en dat vinden heel veel mensen erg prettig.”
Wat ook voor afwisseling in het werk zorgt, zijn nieuwe digitale technieken. Van den Berg: “Dat trekt ook de jonge monteurs en engineers aan. Dat je nu kunt voorspellen dat die pomp over drie dagen in storing gaat. Predictive maintenance, condition based monitoring, ga zo maar door.”

Ze geven op dinsdag de sleutel van de fabriekshal aan onze monteurs en een paar dagen later weten ze dat de productielijn weer zonder problemen opstart…

Communicatie
Alle expertise en ervaring ten spijt, monteurs moeten ook vooral communicatief vaardig zijn bij de Van Stenis Group. “Je moet niet alleen goed kunnen praten met de klant om de oorzaak van een storing te kunnen achterhalen, maar je moet ook weer goed kunnen uitleggen wat je hebt gedaan om die storing te verhelpen. Daarnaast zijn de monteurs ook het visitekaartje van het bedrijf. We zijn er echt trots op dat we vertegenwoordigd worden door communicatief vaardige werknemers. Dat creëer je overigens niet alleen met trainingen, maar ook door een werkklimaat te creëren waarin het wordt toegejuicht dat er vragen worden gesteld en dat we er voor elkaar zijn.”