bedrijven

Over het geheel genomen vindt 23 procent van de kleine bedrijven dat hun digitaliseringsinitiatieven zeer ver gevorderd zijn en nog eens 38 procent vindt dat ze enigszins gevorderd zijn. Slechts negen procent vindt dat ze achterlopen op het gebied van digitalisering. Bij nadere beschouwing blijkt dat dit algemene goede resultaat moet worden gedifferentieerd.

Bij sommige van de kleinste bedrijven (2-10 werknemers) heerst ontevredenheid omdat het potentieel voor digitalisering verkeerd wordt ingeschat (33%). Bij iets grotere bedrijven (11-50 werknemers) ontbreekt het budget. Het gebrek aan bekwaam personeel (39%) en tijd (39%) zorgen bij alle kleine bedrijven (1-50 werknemers) voor problemen.

Oudere bedrijven minder moeite met digitalisering dan gedacht

Men zou verwachten dat hoe ouder het bedrijf is, hoe minder ver ze zijn met de digitalisering en hoe ontevredener ze zijn op dit gebied. Terwijl 79 procent van de bedrijven tot tien jaar oud tevreden is over hun digitaliseringsvoortgang, heeft 88 procent van de bedrijven boven de vijftig dezelfde mening. Verder is twee derde van de jongere bedrijven (66 procent) ervan overtuigd is dat digitalisering hen een concurrentievoordeel kan opleveren tegenover 77 procent van de traditionele bedrijven.

"We stellen vast dat kleine bedrijven om verschillende redenen digitalisering omarmen en verschillende digitaliseringstools gebruiken, afhankelijk van wat voor hen het beste werkt", zegt Ulf Timmermann, CEO van reichelt elektronik. "Bij reichelt elektronik hebben we ook de digitalisering van onze logistieke magazijnen in eigen hand genomen en daarom begrijpen we nu hun pragmatische aanpak. Digitalisering is een continu proces, dus naarmate bedrijven en processen veranderen en groeien, is het zinvol of noodzakelijk om de mate van digitalisering voortdurend aan te passen of geleidelijk te versnellen."