CRIGEN Lab van ENGIE optimaliseert de prestaties van industriële energie-installaties

Met behulp van het ThingWorx IoT-platform van PTC en mixed reality

Parijs, Frankrijk, 11 april 2023 — Met de creatie van een digitale twin voor de 3D-multifysische simulatie van een industriële oven, in realtime verbonden met het ThingWorx IoT-platform van PTC en bediend via een mixed reality-oplossing, werkt het CRIGEN Lab van ENGIE naar een optimaal beheer van industriële installaties tijdens de omschakeling naar waterstof. In deze tijden van energietransitie is het beheer van industriële activa ook een kwestie van operationele uitmuntendheid.

Digitale twin van een industriële oven
Het CRIGEN Lab van ENGIE is sinds 2020 gevestigd in Stains ten noorden van Parijs en wijdt zich deels aan het anticiperen op en ondersteunen van de industriële ontwikkelingen van energieproducent ENGIE. Het zet in op een verbeterde knowhow van spitstechnologieën en een slimme exploitatie van het energiepark. Dit laboratorium, dat gespecialiseerd is in nieuwe energiebronnen, hun toepassingen en impact, verricht onderzoek naar gas-gerelateerde energiebronnen en wil de energietransitie stimuleren en versnellen aan de hand van innovatieve projecten.

Om de koolstofvrije overgang te verwezenlijken zullen industriële activa zich moeten aanpassen aan verschillende energiebronnen, maar dit mag niet gepaard gaan met een prestatie- of efficiëntieverlies. Het CRIGEN Lab oordeelde dat een industriële oven een uitgelezen experiment kan zijn voor de digitale reproductie van de overschakeling op waterstof van industriële installaties die verbranding als kernproces hanteren. Tegen die achtergrond werd beslist het fysieke en dynamische gedrag ervan in realtime te bestuderen met behulp van digitale 3D-multifysische simulatie.

Bruikbare informatie dankzij het IoT-platform van PTC
Voor dit project deed het CRIGEN Lab van ENGIE een beroep op deskundige partners die de nodige praktijkkennis en -ervaring samenbrachten. Zo maakte ANSYS de creatie van een digitale simulatietwin mogelijk die miljoenen gegevens in realtime produceert, terwijl PTC instond voor het beheer van deze gegevens en de verbinding in realtime met de industriële installatie. SYNERGIZ zorgde op zijn beurt voor de diepgaande en reële exploitatie van deze gegevens dankzij de mixed reality-bril van Microsoft HoloLens.

Om de diverse gegevens uit verschillende bronnen op te halen en te centraliseren, deze te standaardiseren en hun potentieel integraal te benutten, moest een platform worden gebruikt dat een veelvoud van industriële communicatieprotocollen kan ondersteunen. De ThingWorx-oplossing bleek op overtuigende wijze aan de IoT-connectiviteitseisen te voldoen. Er werd gekozen voor een hybride cloud om de volledige controle over het systeem en een grotere flexibiliteit bij het ophalen van de gegevens te waarborgen. De installatie en het gebruik van ThingWorx op het terrein verliepen vlot en het platform ondersteunde de wens van het CRIGEN Lab van ENGIE om de interne controle te behouden.

Positieve balans
De ambitie van dit project ligt in de eerste plaats in zijn vermogen om een technologie te verankeren en om de relevantie van IT/OT-convergentie en de voordelen ervan voor de mensen op het terrein (operators, onderhoudspersoneel, enz.) aan te tonen. Missie geslaagd!

Alles is gereed: de waardeketen werkt, de koppeling is operationeel en het verzamelen van gegevens via de digitale 3D-simulatietwin maakt zijn beloften waar. Wanneer de gebruiker ter plaatse de Microsoft HoloLens-bril draagt, krijgt deze dus in realtime de informatie van de digital twin te zien.

Aangezien wat geldt voor een oven ook kan worden toegepast op andere energiemiddelen, vervult het CRIGEN Lab van ENGIE daarmee de kern van zijn taak: anticiperen en voorstellen. “Technologische innovatie is onze raison d’être. In de huidige context is het bijzonder waardevol om het pad van innoverend energieverbruik te kunnen traceren dankzij een geraffineerd beheer van industriële activa”, besluit Guy-Alexandre Grandin, adjunct-hoofd van het Lab dat zich bezighoudt met het beheer van innovatieve en potentieel grootschalige projecten.

Over PTC (NASDAQ : TPC)
PTC stimuleert industriële innovatie met bewezen, bekroonde oplossingen die bedrijven in staat stellen hun producten en diensten te differentiëren, operationele uitmuntendheid te bereiken en de productiviteit van werknemers te verbeteren. Dankzij PTC en ons ecosysteem van partners kunnen fabrikanten de belofte van nieuwe technologieën benutten en digitale transformatie stimuleren – ter plekke, in de cloud of via een pure SaaS-benadering. Bij PTC dromen we niet alleen van een betere wereld, we helpen hem ook te bouwen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ptc.com

PTC.com         @PTC         Blogs

Contact voor de media

PTC France & Benelux Bridge B2B (PR bureau)
Cathy Goulard Peter Ibes
+33 6 95 48 29 58 +31 657 321 649
cgoulard@ptc.com p.ibes@bridge-b2b.nl

PTC en het PTC-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PTC Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.