Netbeheerder TenneT

Netbeheerder TenneT geeft binnenkort 5,5 miljard euro uit aan de aanleg van 7000 kilometer kabelsystemen. Het is de tweede keer in korte tijd dat TenneT een dergelijke grote investering doet.

Afgelopen meldde TenneT een raamovereenkomst te hebben voor de aanleg van 7000 kilometer kabelsysteem, zo schrijft het FD. Eind maart investeerde TenneT een nog veel groter bedrag: 23 miljard euro voor de aanleg van ‘stopcontacten op zee’.

Updaten

Door de toenemende elektrificatie van het autopark en de industrie is de noodzaak om het Nederlandse stroomnet te updaten steeds groter. Maar ook om duurzame bronnen van energie te kunnen aansluiten op het net is het noodzakelijk dat het net wordt vernieuwd.

Lean

Bij het meest recente project gaat het om de aankoop van 525 kV HVDC kabels. Deze gelijkstroomkabels zijn uitermate geschikt voor het leveren van grote vermogens over relatief lange afstanden. Het nieuwe systeem is, in vergelijking met het oude systeem, tamelijk lean. Er is sprake van slechts 4 kabels: een plus, een min, een retour en een datakabel.

Duitsland

De nieuwe kabels worden niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland aangelegd, waar TenneT eveneens actief is. Volgens het FD onderhandelt de Nederlandse staat met Duitsland over het overdragen van de activiteiten van de netbeheerder. De gesprekken daarover zouden moeizaam verlopen vanwege onenigheid over geld.