Zenith Energy Terminals

Zenith Energy Terminals gaat samen met het Duitse INERATEC een fabriek voor e-fuels in het Amsterdamse havengebied bouwen. Vanaf 2027 moet er jaarlijks 35.000 ton e-fuel worden geproduceerd.

Op het terrein van Zenith Energy Terminals in Amsterdam worden over een paar jaar e-fuels geproduceerd. Met de komst van de nieuwe fabriek krijgt Port of Amsterdam een nieuwe impuls als het gaat om het creëren van een energiehub.

Hernieuwbaar

In de nieuwe power-to-liquid fabriek wordt over een kleine vier jaar hernieuwbare energie omgezet naar duurzame brandstof. Voor die productie is zowel groene waterstof als CO2 nodig. In het havengebied is er inmiddels een goede aansluiting op de bestaande infrastructuur.

Schone diesel

De groene waterstof wordt ofwel lokaal geproduceerd of per schip (in de vorm van ammoniak) aangevoerd. CO2 kan bij naburige fabrieken worden afgevangen. In de fabriek zal straks duurzame kerosine, CO2-neutrale benzine en schone diesel worden geproduceerd. Daarmee kan het vliegverkeer, maar ook het scheepvaartverkeer en de wegtransportsector worden bediend.