Energie-akkoord

Uit de nieuwe Monitor Wind op land van RVO blijkt dat het in 2013 gestelde doel van 6000 MW is behaald. Dat doel had echter eigenlijk al in 2020 behaald moeten worden.

In 2013 werd in het Energie-akkoord vastgelegd dat er in 2020 minimaal 6000 MW wind op land zou zijn opgesteld. Vier jaar later, in 2017, bleek dat dit doel niet gehaald zou worden. Het doel werd dus uitgesteld naar 2023, met de voorwaarde dat het deel van de 6000 MW dat in 2020 niet zou worden gehaald, in 2023 er alsnog moest staan, maar dan verdubbeld. Ook het gedeelte dat verdubbeld zou moeten worden, is inmiddels gerealiseerd.

Uitvoeren van plannen

De realisatie van duurzame energie op land stopt niet nu het doel is behaald. Voor komend jaar staat er nog ruim 800 MW om gerealiseerd te worden. Ook voor na 2023 staat er nu al zo’n 1000 MW aan nieuwe projecten klaar. Daarna lijkt het aantal projecten echter op te drogen. RVO verwacht dat die projecten er zeker zullen komen: op dit moment werken de RES-regio’s (Regionale Energie Strategieën) aan het uitvoeren van plannen om het Klimaatakkoord te behalen.

Onderdeel van

Het Klimaatakkoord is feitelijk een vervanging van het in 2013 gesloten Energie-akkoord. Daarin is overeengekomen dat er in Nederland in 2030 op land minimaal 35 TW/u moet worden opgewekt. Het behaalde doel van wind op land maakt onderdeel uit van die doelstelling.