ammoniakkraker

De bouw van een ammoniakkraker in het Rotterdamse havengebied zou op jaarbasis 1 miljoen ton waterstof kunnen opleveren. Een dergelijke kraker is volgens bureau Fluor technisch en economisch haalbaar, zo schrijft Change.inc.

De vraag naar groene waterstof zal de komende jaren sterk toenemen. Het is daarbij onvermijdelijk dat Nederland zelf waterstof zal moeten importeren. Het vervoeren van pure waterstof is een uitdaging: die vorm is tamelijk kostbaar.

Ammoniak

Er is een alternatief voor het vervoeren van pure waterstof en dat is in de vorm van ammoniak. Door waterstof op hoge druk te binden met stikstof, ontstaat vloeibaar ammoniak dat vele malen gemakkelijker te vervoeren is. Om die vloeibare ammoniak om te zetten naar waterstof is echter wel een fabriek nodig in de buurt van de plaats waar de ammoniak aan land komt.

Reductie van 10 megaton

En dat zou zomaar eens in het Rotterdamse havengebied kunnen zijn, becijferde bureau Fluor onlangs. Een grootschalige kraker zou 1 miljoen ton waterstof per jaar moeten kunnen produceren. Daarmee zou een CO2-reductie van 10 miljoen ton worden gerealiseerd. Er is volgens Fluor voldoende kennis en kunde om een dergelijke kraker te bouwen en in het Rotterdamse havengebied is dat technisch, economisch en vergunningtechnisch mogelijk.

Schaalvoordelen

Het realiseren van één grote kraker levert bovendien economische voordelen op ten opzichte van het scenario dat er meerdere kleinere krakers worden gebouwd. Volgens Change.inc zal er de komende tijd gewerkt worden aan vervolgstappen.