Techleap programma

Het kabinet gaat door met het bevorderen van scale- en start-ups middels het Techleap programma. Bedrijven die slimme technologie ontwikkelen voor de industrietransitie en energietransitie kunnen daar gebruik van maken.

In 2015 besloot het ministerie van EZK dat start-ups en scale-ups een betere toegang tot kapitaal, markten, kennis en netwerk nodig hebben. In eerste instantie was de StartupDelta verantwoordelijk voor de uitvoering van dat programma. Later ging de StartupDelta over in Techleap.nl. Deze instantie zorgt ervoor dat scale- en start-ups worden gestimuleerd in samenwerking en innovatie, waardoor uiteindelijk een bijdrage wordt geleverd aan de technologische industrie.

Deep tech

Minister Micky Adriaansens van EZK heeft het programma door een extern bureau laten evalueren en komt tot de conclusie dat het start-up en scale-up klimaat in de afgelopen acht jaar significant is verbeterd. Bovendien concludeert het bureau dat er meer mogelijk is, zoals het doorontwikkelen van technologie in diensten en producten: deep tech.

Adriaansens zegt er het volgende over: “Ik neem de aanbeveling over om met Techleap.nl door te gaan. Er blijft een aanjager nodig om opgebouwde kennis en netwerken te behouden en te versterken. Techleap.nl gaat die verbetering realiseren met een andere rol en focus. Die is straks gericht op meer deep tech bedrijven in Nederland krijgen en meer startups laten doorgroeien naar scale-ups. Naast publieke financiering moet er – net als in andere EU-landen – ook meer private financiering zoals durfkapitaal komen voor het gedeelte dat inmiddels zelf door de markt opgepakt kan worden. Techleap.nl kan een rol spelen om die marktpartijen te mobiliseren”.

Ranking

Nederland doet het niet slecht als het over start-ups en scale-ups gaat. Op de wereldwijde Genome Ranking uit 2022 staat Nederland op de 14e plaats. Vergeleken met andere Europese landen staat Nederland zelfs op de tweede plaats. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 10.000 start-ups en deze bedrijven zijn goed voor 135.000 banen in de technologische sector.

Gezant

Voor het zomerreces wordt het aangescherpte beleid gepresenteerd en zal duidelijk worden of de huidige gezant van het programma, Prins Constantijn, zijn functie zal blijven vervullen.