pfas

3M moet de door pfas veroorzaakte schade in de Nederlandse Westerschelde vergoeden, meent minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Het in Zwijndrecht (België) gevestigde 3M heeft jarenlang pfas in de Schelde geloosd. Doordat de Schelde uitmondt in de Westerschelde, zijn die stoffen ook in dat water aangetroffen. De concentraties waren daarbij dermate hoog dat het RIVM vorig jaar adviseerde om geen vis en schelpdieren uit de Westerschelde te eten. 

Geleden schade

Dat advies heeft niet alleen tot bedrijfseconomische schade geleid, maar ook tot ongerustheid bij omwonenden. Harbers meent dat 3M aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade: “Ik vind dat de vervuilers moeten betalen, niet de gebruikers en beheerders. Het aansprakelijk stellen van 3M past bij dat uitgangspunt”, zegt hij in een interview met de NOS.

Miljoenen

3M is inmiddels aansprakelijk gesteld door de landsadvocaat van Nederland. Er hebben zich bovendien al 28 partijen gemeld bij de provincie met klachten over pfas gerelateerde schade. De geleden schade loopt daarbij intussen in de miljoenen.

Vergoeden

In België werd 3M al door een onderzoekscommisie schuldig bevonden aan het veroorzaken van bodemverontreiniging. Die commissie eiste dat het bedrijf alle gemaakte kosten vergoedt. In Nederland zou 3M eveneens de kosten van het opruimen van verontreinigd slib moeten vergoeden.