In Process Control 7 verschijnt een interview met VEMW-directeur Hans Grünfeld. Naar aanleiding van het in oktober verschenen regeerakkoord liet Grünfeld zich in een interview met de NOS verbaasd uit over de enorme CO2-reductie die door CCS (CO2 opslag) moet worden gerealiseerd. In het interview legt hij uit waarom hij de focus op CCS géén goed idee vindt.

Voor nu vast vier zaken die Minister Wiebes zo snel mogelijk moet gaan realiseren, als het aan Grünfeld ligt.

1: Op zoek gaan naar ‘coalition of the willing’. Partijen die aan de kant staan en roepen dat het allemaal niet kan, die zijn niet interessant. Partijen die wél constructief op zoek willen gaan naar oplossingen, mogen meepraten aan tafel.

2: Bedrijven op zeer korte termijn in staat stellen hun gasboilers te vervangen door hybride systemen. “Je moet daar snel mee aan de slag, omdat bedrijven zo’n vervanging op een natuurlijk investeringsmoment inplannen. Dat is dus ofwel bij einde levensduur, of bij een grootschalige stop van een installatie. Die momenten zijn schaars, dus die regeling moet je nu al treffen.”

3: Op zeer korte termijn bekijken of de warmtevraag in industriële clusters te verduurzamen valt middels een ‘warmterotonde’. “Je koppelt daarbij de warmtevraag en het warmte-aanbod van de diverse bedrijven in zo’n cluster. Middels warmtepompen kun je tussentijds op duurzame wijze warmte toevoegen.”

4: Landbouwafval als bouwstenen voor de chemie inzetten. “In plaats van biomassa bij te stoken in een kolencentrale, is het veel interessanter om bepaalde vormen van biomassa te gebruiken als grondstoffen voor de chemie. Er zijn diverse proeven waaruit is gebleken dat dit soort projecten zeer succesvol kunnen zijn. Je creëert daarmee totaal nieuwe waardeketens.”