7 veiligheidsaspecten in de petrochemie

In de petrochemische industrie wordt serieuze aandacht besteed om ongevallen te voorkomen. Toch worden sommige risico’s nog over het hoofd gezien. Voorbeelden hiervan zijn de beperkte zichtbaarheid van uw medewerkers of het onderschatten van de risico’s van chemicaliën. In onderstaand artikel leest u een aantal van de meest voorkomende veiligheidsaspecten die vaak over het hoofd worden gezien. Wilt u het hele artikel lezen? Download dan de gratis whitepaper onderaan de pagina.

  1. Het onderschatten van de risico’s met chemicaliën

In de petrochemische industrie is contact met chemicaliën haast niet uit te sluiten. Het is van belang bij dit type risico goed het onderscheid te maken tussen veelvuldig contact en/of incidenteel contact. En ook het risico op de hoeveelheid chemicaliën waarmee men in contact kan komen; zijn het enkele druppels of juist een grotere straal. Alleen op basis van deze informatie kan een juiste afweging worden gemaakt voor het type chemicaliën beschermende kleding.

Binnen de bescherming tegen chemicaliën zijn 6 types te onderscheiden. Van werkkleding van een geweven doek met bescherming tegen kleine spatten met chemicaliën en zuren, tot gasdichte pakken met een intern persluchttoestel. Uiteraard heeft dit verschil in type bescherming ook consequenties voor de draagbaarheid en het comfort van de kleding. Uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) dient de juiste informatie te bevatten over deze risico’s waardoor u de juiste keuzes kunt maken voor uw medewerkers.

2. Beperkte zichtbaarheid

Een beperkte zichtbaarheid kan erg gevaarlijk zijn voor uw werknemers. Dit is zeker het geval wanneer er in het donker en/of langs wegen wordt gewerkt. Het risico dat je geschept wordt door een auto of vrachtwagen is vele malen groter als er geen hoge zichtbaarheidskleding wordt gedragen. Hoge zichtbaarheidskleding zorgt ervoor dat de drager goed zichtbaar is vanuit alle hoeken in alle weersomstandigheden, door het fluorescerende en reflecterende materialen op de kleding.

Om de functie van de kleding te waarborgen, worden er hoge eisen gesteld aan het fluorescerend materiaal, het contrast en aan het doorlopen van kleuren. Als de materialen van de hoge zichtbaarheidskleding niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen kan de veiligheid van de drager niet worden gewaarborgd.

Indien u een bedrijfslogo aan de kledingstukken wilt toevoegen, moet u zich ervan bewust zijn dat er grenzen zitten aan wat mogelijk is. Het logo moet op het contrastmateriaal worden geplaatst, omdat dit geen invloed heeft op de zichtbaarheid wanneer er ‘s nachts wordt gewerkt.

3. Te veel bescherming

Kleding die te veel bescherming biedt, schiet zijn doel voorbij. Wanneer er alleen wordt gekeken naar de veiligheid en andere factoren niet worden meegenomen kan de effectiviteit van de veiligheidskleding minder worden. Het kan dan zo zijn dat werknemers hun taken niet goed uit kunnen voeren of dat de kleding hen dwingt om de taken op een andere, meer tijdrovende manier uit te voeren.

Daarom is het cruciaal dat uw werknemers kleding dragen die is aangepast op hun specifieke werkzaamheden. De kleding moet de drager tegen de juiste risico’s beschermen. Dit zal het bedrijf ten goede komen doordat de kosten voor overmatig gebruik van beschermende werkkleding en apparatuur verminderd wordt.

Lees de overige 4 veiligheidsaspecten in onze whitepaper waarmee er veilig gewerkt kan worden in de petrochemische sector