70 economen willen CO2-heffing

Opnieuw nieuws over het al dan niet moeten invoeren van een CO2-heffing. Afgelopen vrijdag ondertekenden 70 economen een verklaring dat een CO2-heffing hard nodig is. Een van de ondertekenaars is Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit van Utrecht en hij was vrijdag te gast bij BNR Nieuwsradio.

De hamvraag is eigenlijk waarom de industrie, die al een derde van de CO2-reductie voor haar rekening neemt en slechts een zesde van de subsidies daarvoor krijgt, bovenop het bestaande ETS-systeem nog eens een CO2 belasting moet afdragen. “Nou, heel simpel, omdat de huidige prijs van CO2 te laag is om bedrijven in beweging te brengen”, begint Van Tilburg. “Wij willen beginnen met een prijs van 50 euro en die jaarlijks laten groeien, zodat de Parijs doelstellingen binnen bereik komen.”

Volgens de economen is het niet de bedoeling dat het bedrijfsleven voor de extra kosten opdraait. “Die belasting kun je weer laten terugvloeien in het bedrijfsleven door daar de vergroenende investeringen mee te bekostigen. De totale last voor het bedrijfsleven hoeft hierdoor dus niet toe te nemen.”

Eerder die week gaf Deltalinqs voorzitter Steven Lak al aan dat een nationale CO2-heffing er weleens toe zou kunnen leiden dat bedrijven voor een andere dan de Rotterdamse haven zouden kunnen kiezen, omdat bij een nationale CO2-heffing dit goedkoper zou zijn. “En toch moet je mee in die beweging”, meent Van Tilburg. “Andere landen hebben al, of komen ook met een CO2-heffing.”

Ook bij BNR (net als bij Jinek) vraagt men niet verder naar het huidige ETS-systeem. De industrie wil namelijk best maatregelen, zo pleitte onlangs Feike Sijbesma nog, maar dan wél via het ETS-systeem. We vragen het Van Tilburg daarom zelf maar. “Wij bepleiten een CO2-heffing, veel breder dan enkel de EWTS-plichtige bedrijven. Maar ja, ook dan is een Europese aanpak te prefereren. Echter, de EU beweegt maar langzaam, zie de al jaren slepende ETS discussie. Ondertussen heeft Nederland eigen doelstellingen te behalen. Daar heeft ze dus een eigen aanvullend instrumentarium voor nodig. De heffing biedt die mogelijkheid. Met een goede terugsluis hoeft dit de eigen industrie ook niet te zeer te schaden.”

Maar goed, de ETS-prijs is de afgelopen tijd al gestegen tot rond de 20 euro. Dan blijkt het systeem toch te werken? Van Tilburg: “20 euro is onder de 30-40-50 euro die volgens Sijbesma en meeste studies nodig is om een actie in gang te zetten in lijn met Parijs. Het gaat dus puur om de prijsprikkel, als ETS die zou geven is dat prima. Vandaar dat wij in ons voorstel de heffing ook verlagen met wat ETS al opbrengt. Het gaat om lange termijn zekerheid. En ja, daar heeft een heffing wel een voordeel ten opzichte van een handelssysteem met zijn onzekere prijs.”