Vorige week kondigde de inspectie al strengere controles onder Brzo-bedrijven te gaan uitvoeren. Eind vorige week bleek bij controles onder producenten van lijmen, harsen en kitten en onder groothandels in chemische producten, bij 70% van de bedrijven de regels worden overtreden.

Het gaat in het bijzonder over de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. De controles werden bij 70 verschillende bedrijven uitgevoerd en er werd vooral gekeken naar blootstelling aan mutagene, kankerverwekkende en reproductietoxische stoffen.

4-stappen model

Bedrijven zijn verplicht om middels een 4-stappen model blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Die stappen zijn:

  1. Inventariseren
  2. Beoordelen
  3. Maatregelen
  4. Borging

Bij de recent uitgevoerde inspecties werd vooral gekeken naar de eerste twee stappen. Bij groothandels in chemische producten werd meer in detail naar de derde stap gekeken. Bij ‘maatregelen’ kijkt de inspectie naar genomen maatregelen naar aanleiding van een calamiteit.

Waarschuwingen

De controles hebben uitgewezen dat 70% van de bedrijven niet voldoet aan de wet- en regelgeving, ofwel bij de eerste twee stappen, of bij de derde stap (groothandels). Bij de geconstateerde overtredingen zijn waarschuwingen uitgedeeld en is een termijn afgesproken, waarbinnen de overtredingen opgeheven kunnen worden. Worden de tekortkomingen niet rechtgezet, kan de inspectie alsnog overgaan tot het opleggen van boetes.

Bovendien heeft de inspectie al aangekondigd om bij volgende inspecties ook te gaan letten op de laatste twee stappen van het 4-stappen model.