De NEVI inkoopmanagersindex is over september opnieuw royaal boven de 50 punten uitgekomen. De index steeg van 52,3 in augustus naar 52,5 in september, ondanks een tweede coronagolf. Volgens ABN-AMRO is de stijging te danken aan het opleven van de productie in de industrie. De inkoop- en afzetprijzen stegen beiden en bovendien nam het aantal exportorders door economisch herstel in andere landen weer toe.

Maatregelen

Volgens ABN zullen de gevolgen van de tweede coronagolf beperktere gevolgen hebben voor de industrie dan de eerste golf. Bij de eerste golf stuitten veel bedrijven op tekorten aan Chinese onderdelen, waardoor ze hun productie moesten stilleggen. China heeft op dit moment in veel mindere te maken met uitbraken dan begin dit jaar. Bovendien hebben Europese fabrieken maatregelen genomen om door te kunnen produceren. Die waren er bij het uitbreken van de eerste golf veel minder.

62,2 punten

Ook in andere Europese landen zet het herstel door, vooral in Duitsland, onder andere vanwege het aantrekken van de Chinese industrie. In Duitsland stond de NEVI voor september op 62,2 punten. De dienstensector wordt op dit moment wel enigszins afgeremd door de nieuwe coronagolf.

Beperkingen

Toch is het niet alleen maar positief nieuws: de orderportefeuilles worden nog altijd kleiner, wat de onlangs aangekondigde reorganisaties bij diverse grote bedrijven heeft veroorzaakt. Ook is het voor servicebedrijven lastig om technisch personeel op de juiste plek te krijgen vanwege beperkingen in het reizen en op de werkvloer.