De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze milieuvriendelijke techniek kunnen wij het afvalwater nog duurzamer en kostenefficiënter zuiveren.

Anaerobe zuivering is een duurzame techniek, waarbij bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Het gewonnen biogas wordt omgezet naar warmte en elektriciteit en ingezet als energiebron in het productieproces. Anaeroob zuiveren kost minder energie dan aeroob zuiveren en is toepasbaar op hoog geconcentreerd en makkelijk afbreekbaar afvalwater. Dit maakt de zuiveringstechniek zeer geschikt voor afvalwater van bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie.

Duurzaam vestigingsklimaat
Met de anaerobe voorzuivering zuivert Evides het afvalwater van 60 aangesloten bedrijven in het havengebied van Vlissingen op duurzame, doelmatige en kostenefficiënte wijze. De uitbreiding van de afvalwaterzuivering draagt bij aan het versterken van een duurzaam vestigingsklimaat in de Zeeuwse haven.