Afzetprijzen industrie in mei gemiddeld 3,7% hoger dan in 2017

Het CBS meldt dat de gemiddelde afzetprijzen van de Nederlandse industrie in mei 2017 gemiddeld 3,7% hoger waren dan in mei 2017. Die stijging is daarmee groter dan de stijging in april (+1,4%).

Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen olieprijs. Die steeg namelijk ten opzichte van mei 2017 met 40% naar 65 euro voor een vat ruwe olie. En dat vertaalt zich naar de afzetprijzen van aardolie-producten: die waren 33,5% duurder dan in mei 2017.

Ook de chemie heeft door de toegenomen olieprijs te maken met hogere afzetprijzen: een stijging van 3%.

Verdere stijgingen werden waargenomen in de auto-industrie, metaalproductie, kunststofindustrie, rubberindustrie en machine-industrie. De voedingsmiddelenindustrie rapporteerde juist lagere afzetprijzen, evenals de elektrotechnische industrie.