Vorige week werd op het laatste moment alsnog een akkoord bereikt op de klimaattop in Madrid. Na twee weken vergaderen trekken de deelnemers de conclusie dat er meer moet worden gedaan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en dat er geld moet worden vrijgemaakt voor landen die zelf onvoldoende maatregelen kunnen treffen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het behaalde akkoord is een vrij minimaal akkoord. Een van de hoofddoelen, het opstellen van nieuwe regels voor de handel in uitstootrechten, is niet gehaald. Ook is er geen akkoord bereikt over wat te doen met emissierechten die eerder in een ander systeem zijn uitgegeven (Lees hier meer over de drie generaties van het EU ETS). In juni komt men op de volgende klimaattop terug op deze discussie.

Wel is besloten dat landen die nog geen eigen sluitend klimaatplan hebben, delen van de plannen van andere landen mogen gebruiken. Voorheen was de afspraak dat ieder individueel land een eigen plan diende te hebben.

In het Parijsakkoord werd vastgelegd dat de opwarming van de aarde tot 2 graden beperkt diende te worden. Met het huidige klimaatbeleid zal die opwarming tussen de 3 en 4 graden gaan bedragen.

Frans Timmermans, kersverse vice-voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde vorige week ook zijn Green Deal: een plan dat tamelijk verstrekkende maatregelen aankondigt die vooral op lange termijn effect moeten gaan hebben.

Waar er voorheen in 2030 nog maar 40% minder CO2 ten opzichte van 1990 diende te worden uitgestoten, moet dat doel omhoog naar 50 of zelfs 55%. Daarvoor moet er jaarlijks 260 miljard euro worden vrijgemaakt voor ‘klimaatactie’.

De CO2 uitstoot van de industrie moet volgens de plannen drastisch omlaag. Zo zou de staalindustrie in 2030 al klimaatneutraal moeten zijn. Dat is ook het jaar dat alle verpakkingen recyclebaar dienen te zijn.

Voor de energiesector geldt dat energiesystemen van individuele lidstaten beter op elkaar aangesloten moeten worden. Door samen te werken op het gebied van duurzame energievoorziening denkt Timmermans grote stappen te kunnen zetten. De gassector dient daarnaast CO2-neutraal te worden. Volgens de plannenmakers kan de bestaande gasinfrastructuur uitstekend worden ingezet om waterstof te transporteren en op te slaan.

De presentatie van de Green Deal maakt dat de plannen in het Nederlandse klimaatakkoord niet meer voorlopen op de Europese plannen. Hoewel het effectueren van de Green Deal nog vele jaren in beslag zal nemen, zullen tegenstanders van het Nederlandse klimaatakkoord het argument van level playing field minder makkelijk kunnen inzetten.