De beurzen Aqua Nederland en Rioleringsvakdagen die op 17, 18 en 19 maart zouden worden georganiseerd, zijn door de organisatie verplaatst naar 16,17 en 18 juni. Van de verplaatsing was eerder nog geen sprake en ook nu zou de beurs volgens de richtlijnen van het RIVM alsnog mogen worden georganiseerd. De beursorganisatie besloot echter tot uitstel vanwege de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van de verspreiding van het virus.

Ook hebben beide beurzen traditiegetrouw een sterke aanloop vanuit Noord-Brabant, waar het coronaprotocol al strenger is dan in de andere provincies. “We kunnen de watersector op deze manier geen waardevol moment bieden”, laat de organisatie in een persbericht weten.

De beursorganisatie realiseert zich dat het uitstellen van de beurzen een behoorlijke impact heeft op de partijen die betrokken zijn bij de beurzen. “We vinden het jammer dat we zo kort voor het evenement genoodzaakt zijn om hiertoe te besluiten. Zeker gezien de flinke impact voor de deelnemende- en aanverwante partijen met al de voorbereidingen en in gang gezette zaken. Toch is dit gezien de huidige situatie de enige juiste beslissing. We hopen dat het coronavirus ingedamd blijft en gaan er medio juni een nog groter feest van maken voor de watersector in Nederland”, laat de organisatie weten.