ArcelorMittal, Tata Steel en Dow Benelux bouwen pilotplant voor Steel2Chemicals project

De gezamenlijk CO2-uitstoot van ArcelorMittal, Tata Steel en Dow Benelux bedraagt 20 miljoen ton per jaar. In het Steel2Chemicals consortium werken deze bedrijven, samen met de Universiteit van Gent, TNO en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), aan oplossingen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Een van oplossingen van het consortium is het gebruiken van CO-restgas uit de staalproductie als grondstof voor de chemie. Zeton heeft onlangs een pilotplant gerealiseerd waarmee kan worden onderzocht hoe opgeschoond hoogovengas kan worden ingezet als bouwsteen voor de chemische industrie. De pilot plant is inmiddels afgeleverd bij ArcelorMittal en zal eind april operationeel zijn.

De twaalf meter lange buisreactor is geplaatst in een pilot park van ArcelorMittal in Gent en zal daar de komende twee jaar blijven staan. Onderzoekers van de Universiteit van Gent zullen gaan kijken naar de inzetbaarheid van het opgeschoonde gas dat uit de reactor komt. Onderzoekers van TNO gaan aan de slag om een methode te ontwikkelen die stikstof uit de hoogovengassen kan verwijderen.

Als de pilotplant succesvol is én rendabel blijkt te zijn, zal de plant worden opgeschaald naar een demonstratiefabriek.