Auto-industrie kwakkelt: toeleveranciers merken gevolgen

De Europese auto-industrie heeft het moeilijk. Door toenemende handelsspanningen (tussen de VS en China) en veranderende emissienormen merken de Europese automakers een afname in de vraag naar auto’s. Vooral Duitsland heeft te kampen met een kwakkelende auto-industrie, waarbij deze trend zich niet beperkt tot de auto-industrie. De Duitse economie in z’n geheel noteert al enige tijd slechte cijfers. Opvallend is dat de Nederlandse economie (in z’n geheel, dus niet specifiek de industrie), die doorgaans gelijke voet houdt met de Duitse, nog steeds groeicijfers laat zien.

Ondanks dat de Nederlandse economie nog steeds groeit, hebben toeleveranciers voor de Europese auto-industrie last van de afname in de vraag. Bijna de helft van de in Nederland geproduceerde auto-onderdelen wordt naar Duitsland geëxporteerd. Nederlandse bedrijven onderzoeken daarom andere afzetmarkten. Bijvoorbeeld in de Franse auto-industrie, waar het ook slechter gaat dan enkele jaren geleden, maar nog altijd beter dan in Duitsland. De Franse auto-industrie is echter bijna drie keer zo klein als de Duitse auto-industrie.

Ook VDL, dat in Nederland touringcars en BMW’s (en Mini’s) produceert, bemerkt de economische tegenwind. Waar de werkloosheid in Nederland historisch laag is, dreigt er bij VDL een flink aantal banen te verdwijnen. Positief is dat bij een no-deal Brexit de productie van een aantal BMW-lijnen van het Britse Oxford naar Nederland verplaatst zou kunnen worden.

Naast de handelsoorlog tussen de VS en China is er een andere oorzaak voor de krimp in de auto-industrie. De Europese autobouwers lopen achter op de Aziatische autobouwers als het om de implementatie van nieuwe technologie gaat. Toeleveranciers die onderdelen vervaardigen die uitsluitend in fossiele brandstof auto’s worden gebruikt (versnellingsbakken, uitlaten, katalysatoren) krijgen het steeds lastiger, terwijl de kansen voor elektrische auto’s te weinig benut worden. Europese elektrische auto’s worden nu veelal in Oost-Europa geproduceerd en de productie van onderdelen voor die auto’s verschuift daarbij ook steeds vaker die kant op.

Andere ontwikkelingen maken de toekomst van de Europese auto-industrie eveneens minder rooskleurig. Zelfrijdende auto’s en deelauto’s, evenals een voor de consument duidelijker belasting per gereden kilometer, zal het autobezit doen afnemen. Grote tech- en servicebedrijven als Google en Uber krijgen steeds meer te zeggen in de autmotive industrie.

Foto: Volkswagen.nl