Black Bear Carbon haalt via een pyrolseproces carbon black uit oude autobanden om het een nieuw leven te geven als additief in onder meer rubber, kunststof en verf (foto: S. Hermann & F. Richter via Pixabay)

Black Bear Carbon heeft tijdens een investeringsronde 7,5 miljoen euro opgehaald. De beoogde nieuwe flagship plant op Chemelot van 78 miljoen euro is hiermee weer een stuk dichterbij. De opening van de nieuwe fabriek is gepland voor medio 2023.

Black Bear Carbon wil zich op Chemelot gaan richten op het terugwinnen van de hoogwaardige grondstoffen uit het (nagenoeg) staal- en textielvrije verkleinde rubbergranulaat van auto- en vrachtwagenbanden. Jaarlijks gaat het om 40.000 ton waaruit het bedrijf via een pyrolyseproces ongeveer 20.000 ton olie en ongeveer 18.000 ton zwarte koolstof wil terugwinnen. Doel is om de zwarte koolstof als additief een nieuw leven te geven in onder meer rubber, kunststof en verf.

Black Bear Carbon wil het pyrolyse gas na reiniging gebruiken om in de gasmotoren van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) te verbranden. Een generator wekt hier vervolgens elektriciteit mee op voor de eigen processen of om aan het netwerk terug te leveren. Ook is het de bedoeling om de warmte die hierbij vrijkomt nuttig toe te passen.

Afnemers pyrolyse olie

Voor de pyrolyse olie zijn mogelijk afnemers op het Chemelot-terrein. Black Bear Carbon wil de olie opslaan in drie bovengrondse dubbelwandige tanks met elk een inhoud van 145.000 liter (totaal 435.000 liter) en een procesfeedtank van 25.000 liter. De totale opslagcapaciteit bedraagt hiermee 460.000 liter.
De vestiging op Chemelot is niet onomstreden. Zo heeft de gemeenteraadsfractie van politieke groepering gob in Sittard-Geleen eind december 2020 een aantal kritische vragen gesteld aan het college van B&W. De fractie vroeg zich onder meer af waarom er volgens Gedeputeerde Staten van Limburg geen milieueffectrapportage nodig is voor de bouw van de Black Bear Carbon plant op Chemelot.

Elders shedderen

Rondom de afdgebrande proeffabriek in Nederweert, klaagden veel buurtbewoners over roet, stank en stof. Volgens Black Bear blijft de uitstoot van de nieuwe fabriek echter beperkt, meldt De Limburger. De hinder kwam vooral door de voorbewerking, het shredderen van banden en het verwerken van rubberafval tot rubberpoeders en granulaat. Dat shedderen gebeurt nu ergens anders.

De investeringsronde werd geleid door Capricorn Partners van het Capricorn Sustainable Chemistry Fund. De autobandenrecycler kreeg verder steun van Invest-NL, aangevuld met huidige investeerders; Brightlands Venture Partners, Siam Cement Chemicals en anderen.