Op dezelfde dag dat het klimaatakkoord werd gepresenteerd, schoven Minister Gert Jan Segers en FvD fractievoorzitter Thierry Baudet aan bij Pauw om het zojuist gepresenteerde akkoord te bespreken.

Volgens Segers is het klimaatakkoord een ‘mooi resultaat’, dat na twee jaar hard werken tot stand is gekomen. Dat twee jaar werken aan het klimaatakkoord heeft echter wel tot de nodige politieke verschuivingen geleid, realiseert Segers zich. “Er kwam van alles naar buiten, waar wij als coalitie niet direct cijfers tegenover konden zetten.” En die onzekerheid bezorgde Baudet een verrassende zegen op de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Voordat Baudet aan het woord komt, merkt Pauw nog even fijntjes op dat de gestelde doelen in het Urgenda vonnis zelfs met het huidige klimaatakkoord niet gehaald gaat worden. “We gaan een goed begin maken met dat doel, maar ik weet niet of we het gaan halen. Halen we het nu niet, halen we het in 2030 alsnog. Zouden we nu al de Urgenda doelen moeten halen, kost dat heel veel banen. We moeten de maatregelen nemen die we kunnen nemen. Kijk, er hadden best een paar maatregelen extra worden genomen, zoals langzamer rijden op de snelweg en op zondag de winkels dicht. Dat laatste scheelt al een megaton.”

De steun voor het klimaatakkoord onder de bevolking neemt af, zo blijkt uit een onderzoek van het SCP. “Dat komt onder andere omdat bepaalde mensen roepen dat de kosten voor verduurzaming 1000 miljard euro bedragen en dat de Telegraaf ook met allerlei onterechte beweringen kwam. Dat zorgt voor onzekerheid en dus afname van de steun.”

Volgens Baudet is het klimaatakkoord ‘een van de langste zelfmoordbrieven uit de geschiedenis’. “Dat is een economische galg voor Nederland. Het is zo waanzinnig kostbaar wat ze allemaal willen doen en het levert geen fluit op. Zelfs als je al die quasi-wetenschap over CO2 gelooft, wat voor de duidelijkheid gewoon in cola zit, wat niet giftig is en wat wordt ingeademd door planten, zelfs als je al die op duistere hekserij-achtige quasi-wetenschap gelooft, dan nog is het volkomen irrationeel om als Nederland in tien jaar tijd zeventig procent van de energievoorziening renewable te maken. Als je al die onzin zou geloven en je er iets aan wilt doen, moet je heel India een katalysator geven en zorgen voor geboortebeperking in Afrika. Nu gaan we dus 1000 miljard euro uitgeven aan zinloze oplossingen.”

Baudet gaat nog verder: hij wil een ‘onafhankelijke second opinion’ voor de doorrekening van de plannen. “Het PBL heeft toch al een aantal keren laten zien dat ze niet betrouwbaar zijn.”

Vervolgens ontstaat er een discussie tussen Segers en Baudet over de vaak genoemde 1000 miljard. Segers is het duidelijk zat: “De plannen van het klimaatakkoord zijn 0,2% van ons nationaal product. Voor de duidelijkheid: de zorg is tien procent. Het is dus helemaal niet onbetaalbaar, zoals u altijd zegt. Bovendien, ik heb u al tijden geleden gevraagd die 1000 miljard euro te onderbouwen, maar dat kunt u helemaal niet.”

Maar Baudet is het er niet mee eens: “Of u snapt er echt helemaal niks van, of u zit gewoon glashard te liegen.” Segers licht toe dat Baudet onderscheid dient te maken tussen kosten en investeringen. “Die investeringen verdien je terug. Simpel toch, als je een huis isoleert levert dat een lagere energierekening op. U zegt dat windmolens miljarden kosten, maar dat is onzin: wind op zee rendeert gewoon.”

De industrie komt ook nog even aan bod. Baudet kaart aan dat door de CO2-heffing uiteindelijk producten voor consumenten ‘heel erg veel duurder’ zullen gaan worden en dat er bedrijven zullen verdwijnen. Volgens Segers werkt dat niet zo: “De opbrengsten uit de CO2-heffing gaan terug het bedrijfsleven in om te vergroenen.”

Foto: GIDS.nl