Begin 2025 productie van synthetische kerosine in Amsterdam

De gemeente Amsterdam investeert 250.000 euro in een fabriek waar vanaf 2025 per jaar zo’n 50.000 ton synthetische kerosine moet worden geproduceerd. De fabriek wordt in het havengebied van Amsterdam gerealiseerd.

De te bouwen fabriek is een initiatief van Synkero, een Nederlandse start-up die als doel heeft het vliegverkeer te verduurzamen. De partners van Synkero zijn KLM, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en Schiphol. Synkero zal in 2025 beginnen met de bouw van de fabriek, waar na realisatie zo’n 50.000 ton Sustainable Aviation Fuel (SAF) uit zal rollen. Middels de al aanwezige pijpleiding kan de brandstof rechtstreeks naar Schiphol worden verpompt.

Blend in fuel

SAF’s zijn zogenaamde ‘blend in fuels’, dat wil zeggen dat ze bijgemengd kunnen worden met reguliere kerosine en dat er geen aanpassingen hoeven te worden gedaan aan de equipment. Volgens de ASTM D7566 standaard kan er tussen de 10% en 50% SAF worden bijgemengd op reguliere kerosine. Er zijn bovendien ook al testvluchten uitgevoerd waarbij de brandstof uit 100% SAF bestond.

Koolstof

Als grondstoffen voor de synthese van SAF zal gebruik worden gemaakt van verschillende koolstofbronnen. Enerzijds kan afgevangen CO2 worden ingezet, anderzijds kan er gebruik worden gemaakt van restolie en zelfs bioafval uit de agrarische sector. Daarnaast is er (veel) waterstof nodig.

Bijmengverplichting

De 50.000 ton SAF die de nieuwe fabriek op jaarbasis zal verlaten voorziet slechts in 1% van de totale brandstofbehoefte van Schiphol. De techniek voor de productie van SAF is niet nieuw: de reden dat het internationaal (nog) niet van de grond komt, is dat fossiele kerosine veel goedkoper is. Port of Amsterdam meent dan ook dat het een goed idee zou zijn als een ‘bijmengverplichting’ komt voor SAF. Daarmee zou de productie fors opgeschaald worden en de prijs navenant lager worden.

Illustratie: Synkero

Meer kerosine-nieuws op Process Control