In België wordt stevig gediscussieerd over de energievoorziening van de toekomst. Waar er in Nederland stemmen opgaan op de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten, of nog even open te houden, vindt er in België een vergelijkbare discussie plaats met als inzet de kerncentrales.

Vorige week presenteerde Elia, beheerder van het hoogspanningsnet in België, een aanbeveling voor het versneld bouwen van gascentrales, zodat de kerncentrales nog voor 2025 kunnen sluiten. Gister lieten de topmannen van de drie belangrijkste industriële organisaties (Agoria, Essenscia en Febeliec) weten dat ze het hartgrondig oneens zijn met de aanbeveling. Zij willen dat de politiek weliswaar de knoop doorhakt, maar pleiten voor het open houden van tenminste twee kernreactoren. “We hebben die reactoren nu eenmaal”, zegt Peter Claes van Febeliec in een interview met De Standaard. “Door deze reactoren open te houden besparen we enorm op de kosten én op de CO2 uitstoot.”

België is een kernenergieland pur sang. Waar in Nederland slechts 3% van de energiebehoefte wordt gedekt door kernenergie, is dat in België ruim 50%. Door het ontbreken van fossiele brandstoffen op eigen bodem en de toegang tot uranium via kolonie Congo, zetten de Belgen in de jaren vijftig massaal in op kernenergie. Zowel huishoudens als industrie zijn inmiddels sterk afhankelijk van kernenergie. Opmerkelijk is overigens dat de totale hoeveelheid energie uit duurzame bronnen in België hoger ligt dan in Nederland: 17,5% vs 5,9%.

Eerder dit jaar werd een van de Belgische reactoren stilgelegd toen een gebouw in het niet-nucleaire gedeelte beschadigd raakte. Minister Schultz vroeg om sluiting van de reactor in afwachting van een veiligheidsonderzoek, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. Veel van de Belgische reactoren stammen uit de jaren zeventig en er bestaan zorgen over de toestand van bepaalde reactoren en over de veiligheidscultuur.