Leestijd: 40 seconden

De Belgische regering heeft zich voorgenomen alle Belgische kerncentrales per 2025 te sluiten, maar volgens het Belgische bedrijfsleven is dat geen goed idee. Afgelopen week mengde ook de Belgische chemie zich in de discussie. Volgens de Belgische sectorfederatie is het verstandiger om een gefaseerde sluiting te realiseren. Dat zou meer leveringszekerheid en stabiliteit bieden, tegen lagere kosten én met minder uitstoot.

BASF CEO en Essenscia-voorzitter (Belgische federatie voor de chemie en life sciences) Wouter de Geest stelde in het decembernummer van Petrochem: “Als we tegen 2025 alle kerncentrales willen sluiten, moeten we alternatieven hebben en voor liefst 3600 megawatt capaciteit. Met de windprojecten op de Noordzee en de zonnepanelenpromotie krijgen we dat gat niet gedicht. Gascentrales kunnen helpen, maar ongeveer één per jaar bouwen – zoals experts becijferden – met alle nodige investeringsplannen en vergunningsprocedures is onhaalbaar.”

Een recente studie van hoogleraar Johan Albrecht zijn een bevestiging voor Essenscia. Volgens de federatie toont het onderzoek aan dat alleen een gefaseerde uitstap uit het kernprogramma leveringszekerheid biedt.

De Belgische chemiefederatie is bang voor een enorme stijging van de energieprijzen, ook na het uitfaseren van de kerncentrales. Vooral omdat de Belgische industrie al te maken heeft met hogere energietarieven dan de omringende landen, is het volgens de federatie ‘een onverantwoorde gok met tienduizenden jobs’.