Beperkte impact coronacrisis op de procesindustrie

Het coronavirus lijkt op z’n retour, coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en voor de meeste bedrijven in de procesindustrie geldt business as usual. De coronacrisis deelde enkele korte tikken uit, zeker wat betreft import en export, maar het gros van de getroffen bedrijven heeft zich herpakt. Dat blijkt uit de Enquête: coronacrisis leden Machevo & Bulk Vereniging 2021, zoals gehouden onder leden en niet-leden van de branchevereniging voor producenten en leveranciers van de procesindustrie.

“De meeste bedrijven hadden vet op de botten, waren gesterkt door de goede jaren die voorafgingen aan de coronacrisis. Dat, in combinatie met een snel herstel eind 2020, heeft ervoor gezorgd dat de crisis weinig impact had op de procesindustrie”, stelt Perry Verberne, voorzitter van de Machevo & Bulk Vereniging. Een constatering die ook uit de enquête naar voren komt: waar de respondenten medio 2020 nog enigszins angstvallig een lichte daling van het aantal nieuwe orders zagen, blijkt de crisis achteraf gezien weinig gevolgen te hebben gehad op het aantal nieuwe orders. Van de respondenten laat 15 procent weten zelfs meer nieuwe orders te hebben ontvangen als gevolg van de crisis.

Marktmechanisme
Van een omzetdaling in 2020 is bij de meeste bedrijven dan ook nauwelijks sprake, al kampte 15 procent van de ondervraagden met een forse omzetdaling. Voor 10 procent van de respondenten zorgt de crisis zelfs voor een omzetstijging in 2020. Verberne wijdt dat deels aan marktmechanisme, waar een verschuiving van de vraag ineens kansen bood voor de voedselindustrie: “Restaurants gingen dicht en mensen gingen meer thuis koken, dat heeft gevolgen gehad. Ook het hamstereffect in supermarkten zorgde ervoor dat producenten van verse maaltijden hun productie verlegden naar producten met een langere houdbaarheidsdatum.” Investeringen bleven de eerste helft van 2020 veelal uit, een logisch gevolg in onzekere tijden waar bedrijven de hand op de rem houden. Al geeft de meerderheid van de respondenten aan dat de coronacrisis geen invloed had op investeringen. Verberne: “In 2020 regeerde de onzekerheid, budgetten werden bevroren en de verkoop daalde. Met het terugkeren van de zekerheid en de acceptatie van het bestaan van corona, is iedereen op dezelfde voet doorgegaan als voor corona.”

Online communicatie
De coronacrisis heeft er wereldwijd voor gezorgd dat bedrijven in sneltreinvaart zijn gaan digitaliseren. Communiceren via online tools is dan ook niet meer weg te denken. Van de respondenten omarmden ruim 93 procent voor het uitbreken van de pandemie al online tools als Teams, Zoom en Skype, een percentage dat door corona is gestegen naar 100 procent.

Complete rapportage en eindconclusie