Leestijd: 75 seconden

Op 23 juni 2016 stemden de Britten met 51,9% voor het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Iets minder dan een jaar later werd het gevreesde artikel 50 van het Europese Unie verdrag door de Britten in werking gesteld en daarmee kan het VK op 29 maart 2019 de EU verlaten. De vragen zijn echter: wordt het een harde of zachte Brexit? En wat zijn precies de verschillen daartussen? En bovendien: wat betekent de Brexit voor de Nederlandse industrie?

Economen Georges de Boeck en Carlijn Prins van Rabobank weten het antwoord op onze vragen.

  1. Hebben exporteurs last van de Brexit en importeurs profijt? “Het onderscheid tussen exporteurs en importeurs is minder evident dan je wellicht zou denken”, vertelt Prins. “We weten echt nog niet wat er zal gebeuren met betrekking tot handelsbelemmeringen, maar als die er komen, hebben importeurs daar ook last van. Denk aan procedures bij de grens: ook die leiden tot hogere kosten.”Daar komt bij dat de huidige zwakke koers van het pond geen zekerheid biedt voor de toekomst. “Je zult zien dat de wisselkoersen op langere termijn weer gaan meebewegen met het beleid van de centrale banken. Het pond kan dus echt wel weer gaan stijgen.”
  2. Aan wat voor handelsbelemmeringen moeten we denken? Prins: “Handelsbelemmeringen kunnen grofweg in twee soorten worden ingedeeld: de tarifaire barrières en de non-tarifaire barrières. Bij tarifaire barrières moet je denken aan belastingen die je betaalt bij het importeren of exporteren van goederen. Bij non-tarifaire barrières gaat het om controles aan de douane, regelgeving, productstandaarden die tussen het VK en de EU verschillend zijn, enzovoorts. Studies hebben aangetoond dat de non-tarifaire barrières een veel groter potentieel probleem vormen dan de tarifaire barrières.”
  3. Blijft het VK lid van de World Trade Organisation (WTO)?                     “De EU is lid van de WTO en het VK is dat ook, echter via het EU-lidmaatschap. Aangenomen wordt dat de Britten lid kunnen blijven van de WTO, maar de Brexit is de eerste keer dat een land via een EU-lidmaatschap uittreedt uit de EU. Het is nog onduidelijk hoe de WTO met de Brexit zal omgaan. Vermoedelijk zal het VK op korte termijn als individueel land lid blijven van de WTO met dezelfde voorwaarden als de EU”, aldus Prins.                                                                                     
  4. De termen soft-Brexit en hard-Brexit vallen met enige regelmaat, maar wat houdt het nu concreet in? Prins: “Dat heeft vooral te maken met de interne markt en de douane unie van de EU. Binnen de 28 lidstaten van de EU geldt dat er vrij verkeer van personen, van goederen, van diensten en van kapitaal mag plaatsvinden. Dat betekent dus dat er geen importheffingen zijn binnen de interne markt en dat EU-burgers zonder visum in andere EU-staten mogen wonen en werken. Van een soft-Brexit wordt vaak gesproken als er een constructie komt die vergelijkbaar is met Noorwegen. Noorwegen is geen volwaardig EU-lid, maar is wel lid van de Europese Economische Ruimte. Noorwegen zit niet in de douane-unie, maar wel in de interne markt en volgt dus de EU-regelgeving. Voor het Britse bedrijfsleven is een harde Brexit, dus volledige terugtrekking uit de EU, veel minder gunstig dan een soft-Brexit. Bij een hard-Brexit zijn er geen afspraken tussen EU en het VK en zal de handel terugvallen op de afspraken van de WTO.”

Meer weten? Lees het complete artikel in Process Control no 1, 2018