Bijna 10 miljoen subsidie voor onderzoek naar groene chemie op Chemelot

Brightlands Chemelot Campus krijgt voor een consortium met drie andere partijen 9,6 miljoen Europees geld voor onderzoek naar verduurzaming van de chemische industrie.

Brightlands Chemelot Campus gaat nieuw onderzoek leiden naar de verduurzaming van de chemische industrie. Dat doet het instituut samen met een kerngroep, bestaande uit Sabic, TNO en de Universiteit Maastricht. Het consortium heet SYSCHEMIQ. De 9,6 miljoen euro komt uit het Horizon Green Deal programma van de EU. SYSCHEMIQ vloeit voort uit het Chemelot Circular Hub, waar we in Process Control no 1 van dit jaar uitgebreid schreven.

Bij de vergroening van de chemie op Chemelot kan onder andere gedacht worden aan de recycling van plastic en het vervangen van fossiele brandstoffen voor groenere varianten. Sabic werkt bijvoorbeeld hard aan een oplossing om afval als grondstof voor het kraakproces in te zetten.

Er wordt bovendien samen met RWE gekeken naar de mogelijkheid om uit gemengd afval waterstof te produceren. Daarnaast wordt er in het project gekeken naar nieuwe producten die makkelijker te recyclen zijn dan de huidige producten op de markt.

Het plan van het consortium om grote hoeveelheden afval te gaan verwerken leidde tot enige onrust bij omwonenden. Een informatiebijeenkomst benadrukte dat het niet de bedoeling is dat de omwonenden overlast zullen ervaren van (bijvoorbeeld) ratten en stank.