BioBTX uit Groningen wil in Delfzijl een nieuwe fabriek bouwen. De plant moet vanaf 2027 jaarlijks 50.000 ton plastic afval omzetten in duurzame drop-in aromatische chemicaliën, zoals benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Het bedrijf gebruikt hiervoor de zelf ontwikkelde ICCP-technologie: een chemisch recyclingproces. De fabriek vraagt een investering van ongeveer 80 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2022 valt de definitieve investeringsbeslissing.

Directeuren Ton Vries en Cor Kamminga maakten de plannen 24 september bekend, meldt het Dagblad van het Noorden. Onder de naam Petra Circular Chemicals wil BioBTX komend voorjaar met de bouw beginnen. De directeuren voeren momenteel finale gesprekken met potentiële investeerders in de fabriek en afnemers van de aromaten. Op het chemiepark in Delfzijl is een terrein gereserveerd voor de fabriek.

Het plastic afval is afkomstig van verschillende partijen in Nederland, laat Tijmen Vries, bij BioBTX verantwoordelijk voor Strategic Development & Operations, aan Process Control weten in een reactie op de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.

Pyrolyseproces

BioBTX gebruikt de zelf ontwikkelde Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP)-technologie. Het plastic afval wordt hierbij onder hoge temperatuur – tussen de 400 en 600 graden Celsius- zonder zuurstof in een reactor verhit. De bij het pyrolyseproces vrijkomende dampen gaan naar een tweede reactor waar zij door middel van katalytische omzetting worden omgezet in aromaten, zoals benzeen, tolueen en xyleen. Dit zijn onmisbare bouwstenen voor de productie van bijvoorbeeld verschillende soorten kunststoffen, medicijnen, wasmiddelen en andere chemicaliën.

Geen scheiding

De ICCP-technologie kan volgens BioBTX alle soorten plastic afval verwerken dat niet geschikt is voor mechanische recycling, zoals verpakkingen die uit meerdere kunststoflagen en hybride kunststoffen bestaan. Kleurstoffen en additieven lossen immers niet op tijdens het mechanisch recyclen. BioBTX startte in 2019 met de productie van de aromaten uit plastic afval op pilotschaal in een proeffabriek op de Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit op de Campus Groningen. Kennisinstellingen en het mkb werken hier samen aan vernieuwende oplossingen voor de biobased economie.

Twee fasen

BioBTX wil de nieuwe fabriek in Delfzijl in twee fasen bouwen. De eerste fase is in 2024 afgerond, in 2027 moet Petra Circular Chemical volledig draaien. Dan kan het bedrijf elk jaar 50.000 ton plastic verwerken. Dat is ongeveer 10 procent van de totale plastic afvalberg die Nederland jaarlijks produceert. BioBTX werken ook samen met een bedrijf dat in de Rotterdamse haven de enorme kabels inzamelt waarmee zeeschepen worden vastgelegd. Kamminga: “Die bestaan uit kunststoffen. Als de kabels versleten zijn, worden ze gedumpt. Wij kunnen die verwerken.”

Forse CO2-reductie

De technologie die BioBTX heeft ontwikkeld levert een forse CO2-reductie op. Vergeleken met de fossiele productie van een kilo aromaten, levert de Groningse technologie een besparing op van 4 kilo CO2. Vries: “Van de 50 kiloton afvalplastic die we straks verwerken komt 70 procent terug als grondstof in de productieketen.’’

Technologie te koop

Het idee is de ICCP-technologie op de markt te brengen. “Diverse grote chemiebedrijven hebben geïnformeerd naar onze technologie. Wat we straks willen is de technologie verkopen, zodat er fabrieken gesticht kunnen worden op plekken dicht bij de afvalstromen. Dat is beter dan het afval over grote afstanden naar een fabriek transporteren’’, zegt Kamminga. Naast de fabriek in Delfzijl blijft er een hoofdkantoor met een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling in Groningen. In totaal biedt Petra Circular Chemicals straks werk aan vijftig mensen.