Brexit: de stand van zaken

Het is de laatste dagen nogal rumoerig rondom de Brexit. Deze week stapten twee ministers uit het kabinet van premier May op en morgen wordt er een rapport aan de EU gepresenteerd. Process Control praatte even bij met Alexandra Dumitru, Econoom VK en Ierland bij de Rabobank.

Hoe zit het met die ministers: zijn die nu definitief met ontslag, of was het slechts een dreigement?

“Nee, die hebben echt ontslag genomen en inmiddels vervangen door andere ministers. Er is ook een nieuwe Brexit secretaris aangesteld die uit het Leave kamp afkomstig is.”

Kun je even wat context schetsen van hoe dat in de partij van May nu in elkaar zit?

“De partij van premier May is verdeeld in de pro-EU leden en de pro-Brexit leden. De uitdaging voor May is om die twee partijen tevreden te houden en daarmee een confrontatie te voorkomen. Bij een confrontatie is er namelijk een grote kans op een kabinetscrisis. De positie van is sinds de verkiezingen in 2017 verzwakt en ze heeft geen meerderheid meer in het parlement. Om een confrontatie tussen de twee kampen in de partij te voorkomen, zijn premier May en haar kabinet tot op heden vaag gebleven over de gewenste Brexit-uitkomst.”

Maar May is in principe geen voorstander van de harde Brexit, dat is wel bekend toch?

“Belangrijk is wat de Britse regering aangeeft als gewenste Brexit-uitkomst, want dat is de basis voor onderhandelingen met de EU. Volgens het beknopte voorstel dat afgelopen vrijdag gepubliceerd is wil de Britse regering streven naar een zachte Brexit ”

Wat denken jullie bij de Rabobank wat er zal gebeuren?

“Wij denken nog steeds dat de EU en het VK op het laatste moment een uitgebreid vrijhandelsverdrag zullen sluiten. De toenemende steun voor een douane-unie in het Britse parlement vergroot de kans dat een douane-unie deel zal uitmaken van een dergelijk verdrag. Echter, de kans op een harde Brexit is nog steeds aanwezig. Dit risico is zichtbaarder geworden nu premier May duidelijker begint aan te sturen op een zachte Brexit en daarmee de confrontatie met de pro-Brexit conservatieven aangaat.”

Wat moeten we ons voorstellen bij een Britse kabinetscrisis?

“De eurosceptici uit haar eigen partij kunnen een motie van wantrouwen indienen, waarvoor ze de steun van 48 conservatieve parlementsleden nodig hebben. Om May af te kunnen zetten zijn er echter 159 stemmers uit de eigen partij nodig en dat wordt lastig met de ongeveer 60 eurosceptici in het parlement. Bovendien is er in de partij geen geschikte vervanger voor May. Partijregels staan maar één motie van wantrouwen toe per twaalf maanden. De pro-Brexit conservatieven zullen daarom het moment daarvoor zorgvuldig overwegen.”

Wat staat er ongeveer in het komende voorstel van May aan de EU?

“May heeft de EU voorgesteld om het VK binnen in de douane-unie en de interne markt van goederen te houden, maar wel in een aangepaste vorm. Dat staat haaks op de integriteit van de Interne Markt van de EU die de Europese Commissie graag wil beschermen. Het VK zal waarschijnlijk compromissen moeten sluiten.”