De Europese Commissie geeft geen toestemming voor Nederlandse plannen om milieuvriendelijke productie van waterstof te steunen met subsidie. Hiermee gaat een streep door kabinetsplannen om met waterstof de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat heeft klimaatminister Eric Wiebes maandag aan de Tweede Kamer laten weten, meldt het FD.

Waterstof zou vooral binnen de zware industrie kunnen dienen als vervanger van olie, aardgas en kolen. In Nederland is de industrie goed voor ruim 30% van alle broeikasgasuitstoot. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen komt bij het gebruik van waterstof geen CO₂ vrij, mits deze waterstof ‘groen’ wordt gemaakt.

CO2-uitstoot

Daar zit de crux, volgens het FD. Er is veel duurzame elektriciteit nodig om waterstof groen te kunnen maken. Dat wil zeggen dat de elektriciteit komt van windmolens of zonneparken, maar in Nederland wordt stroom nog altijd vooral gemaakt van aardgas en steenkool. Bij het maken van waterstof in Nederland zou de CO₂-uitstoot daardoor vooralsnog alleen maar toenemen, zegt Brussel.

Streep door subsidie

De Europese Commissie zet vanwege het vieze Nederlandse stroomnet een streep door de beoogde subsidie voor waterstof. Brussel moet vanwege staatssteunregels officieel instemmen voordat Wiebes overheidssteun kan toezeggen. De regeling is niet helemaal van tafel, maar wordt wel stevig versoberd, zo blijkt uit een brief van de minister.