Buisleiding Rotterdam-Chemelot krijgt geen steun uit Nationaal Groeifonds

Om de toevoer van LPG en propeen van het Rotterdamse havengebied naar industriecluster Chemelot te garanderen en het transport van deze stoffen over de weg en het spoor te vermijden, ligt er een plan om twee buisleidingen aan te leggen tussen Rotterdam en Geleen.

HbR en Chemelot denken zo’n 500 miljoen euro nodig te hebben voor de realisatie en dienden enige tijd geleden een aanvraag in bij het Nationaal Groeifonds voor een subsidie van 200 miljoen euro. Die aanvraag is afgewezen. De reden van de afwijzing is dat de commissie die de aanvraag heeft behandelt, concludeert dat het op dit moment interessanter is om de beschikbare liquiditeiten te investeren in een buisleiding die CO2 en waterstof kan transporteren. Die leiding zou dan ook richting het Duitse Ruhrgebied moeten worden doorgetrokken.

HbR en Chemelot zien in die laatste optie kennelijk ook toekomst, want de indieners van de aanvraag hebben laten weten dat ze de scope van de aanvraag zullen gaan aanpassen op het transport van CO2 en waterstof.