Carbon leakage | Martin van den Hout

Het standpunt van GroenLinks dat bedrijven zelf geld zat hebben, is naïef…

 

Voor mijn werk kom ik vaak in Antwerpen. In het industriegebied in de haven wordt flink geïnvesteerd. Recentelijk nog kondigde Ineos aan dat het twee nieuwe fabrieken ging bouwen; een investering van 2,7 miljard. In oktober nog was het Borealis dat meldde dat het 1 miljard ging investeren in de Antwerpse haven. In Rotterdam zijn de investeringen een stuk lager. Daarbij gaat het vaak om aanpassingen van bestaande installaties en niet om nieuwe fabrieken.

Over het algemeen lijkt België bedrijven naar zich toe te willen trekken, terwijl Nederland de indruk wekt dat het de industrie liever kwijt dan rijk is. Volgens Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, kiezen bedrijven ervoor om niet in Nederland te investeren, omdat Nederland ernaar streeft om in 2030 de CO2-emissies met 49% terug te dringen. Het streven van de Europese Unie is 40%. Dit levert een interessant én belangrijk dilemma op. Laat ik voorop stellen, dat ik een stuk pessimistischer ben over de ontwikkeling van het klimaat dan de gemiddelde Nederlander. Dat CO2-uitstoot tot klimaatverandering leidt is bewezen. Hier hebben niet alleen ijsberen last van, maar het leidt nu al wereldwijd tot grote aantallen slachtoffers. Dit zal exponentieel erger worden, we zitten al midden in een ecologische ramp. Ik zou dus kunnen stellen dat we heel strenge normen moeten opleggen voor de CO2 uitstoot en andere milieubelastende factoren van iedere installatie die nu nog gebouwd gaat worden.

Aan de andere kant heeft het geen zin om in Nederland strenge normen te stellen aan technische installaties als ze dan minder dan vijfenzeventig kilometer verderop gebouwd worden. Ook Tata waarschuwt dat als de regels in Nederland te streng worden, het niet meer zijn hoofd boven water kan houden. Vervolgens zullen we meer staal uit bijvoorbeeld China moeten importeren. Dit is niet alleen slecht voor de Nederlandse economie, maar ook voor onze planeet. Het verschijnsel dat C02-emissie verschuift naar landen met minder strenge regels heet Carbon Leakage. Ik denk dat we moeten proberen Carbon Leakage te voorkomen door bedrijven naar Nederland te halen en ze de voordelen te tonen die we hebben: goede verbindingen met zee en met de Europese markt, een hoog opgeleide beroepsbevolking, veel know how, een stabiele overheid en goedwerkende regelgeving. Bovendien moeten we ze een flink pak subsidies geven als ze maatregelen nemen om hun bedrijven groener te maken.

Het standpunt van GroenLinks dat bedrijven zelf geld zat hebben, is naïef. Het vervelende is dat bedrijven die ergens anders goedkoper uit zijn, zullen kiezen om zich daar te vestigen óf om hun producten duurder te maken, wat de consument dan uiteindelijk ook weer betaalt. De Belgen hebben dus een veel beter beleid dan de Nederlanders. België heeft al bewezen veel daadkrachtiger te zijn in het nemen van milieumaatregelen. In Vlaanderen moet vanaf 2021 iedere nieuwbouwwoning bijna energie-neutraal zijn. Veel meer particulieren dan in Nederland hebben er al zonnepanelen. De subsidies daarop leidden tot 9 miljard aan extra overheidsuitgaven. Dit veroorzaakte veel maatschappelijke discussie, maar het milieu redden is nu eenmaal niet gratis. Juist door bedrijven naar je land toe te halen, kan je invloed uitoefenen op hun CO2 uitstoot. Telkens roepen dat chemische fabrieken vies zijn en ondertussen wel hun producten blijven gebruiken, is je kop in het zand steken.