Vandaag start de officiële wervingscampagne; “Durf jij met andere ogen naar jezelf te kijken? Word procesoperator op Chemelot!” Gedurende de komende 10 jaar bereiken veel huidige medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd. Naast deze uitstroom zijn op het chemiepark Chemelot de nodige ontwikkelingen gaande om de ambitie, tussen nu en 2025 uit te groeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve chemiesite van West-Europa, te bewerkstelligen. Al met al maakt dit Chemelot tot een aantrekkelijke locatie voor nieuwe ondernemingen, en voor technische medewerkers.

Het aankomende tekort aan gekwalificeerd en gediplomeerd personeel voor nieuwe ondernemingen én de uitstroom van kennis en ervaring door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief op Chemelot. Dit initiatief is vormgegeven in het project ‘1000 operators in 10 jaar’. Want over deze aantallen spreken we binnen het grootste chemiepark van Nederland.

De grootste inzet zal plaatsvinden in het centraal werven en opleiden van honderden zij-instromers middels een leer-werk-traject. Hierbij wordt een baangarantie met prima salaris geboden, naast een kosteloze, door de overheid genormeerde, opleiding tot operator op B, en/of C-niveau.

De nauwe samenwerking tussen de acht deelnemende Chemelot bedrijven (Anqore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant, Sabic, OCINitrogen en Vynova) en CHILL het mogelijk om toekomstige medewerkers een optimaal, op de praktijk gericht, opleidingsprogramma te bieden.

Zowel de theoretische als de praktische opleiding zullen op de Chemelot-site plaatsvinden. Het Chemelot Career Center, opgericht in 2017 door de gezamenlijke bedrijven om meer samen te werken als het gaat om carrière maken op Chemelot, neemt de werving van de benodigde operators voor haar rekening.

Het Vista College staat garant voor de erkende opleiding, terwijl CHILL en de deelnemende bedrijven aan deze campagne zorgdragen voor de praktijkbegeleiding en -ondersteuning.
In de afgelopen periode is door alle betrokken partijen hard gewerkt om de nieuwe, gezamenlijke werving en opleiding vorm te geven. Het wervingsproces en de communicatie gericht op, met name, zij-instromers, start 28 juni. De eerste zij-instromers zullen na de zomervakantie met hun, op maat gemaakte, opleiding gaan starten.