“We willen dat Chemelot in 2025 de meest veilige en duurzame chemiesite is van West Europa.” Dat stelt Judy Op Het Veld, manager communicatie bij Chemelot.

Chemelot is -zoals u weet- een chemisch industriepark in het zuiden des lands, in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Het is ontstaan vanuit de Staatsmijn Maurits in 1924, waarvan de laatste mijn in 1967 sloot. Op hetzelfde terrein begon DSM de productie op grote schaal van stikstofhoudende kunstmest, later gevolgd door een groot scala aan chemische producten. In het jaar 2000 presenteerde DSM plannen voor een ingrijpende koerswijziging. In 2002 werden alle petrochemische activiteiten, tot dat moment ruwweg de helft van DSM’s activiteiten in Geleen, overgedragen aan de Saudi-Arabische onderneming SABIC. Vervolgens werden er meer fabrieken verkocht. Vanaf 2002 werd het terrein aangeduid met de naam Chemelot. Inmiddels zijn op het terrein meer dan 150 bedrijven gevestigd, waaronder 60 fabrieken. Ook is de Brightlands Chemelot Campus gevestigd op het terrein, waar activiteiten rondom R&D plaatsvinden en studenten opleidingen volgen.

Het gezamenlijke programma ‘Samen bewust veilig’ is inmiddels van start gegaan. Op het Veld: “Op een locatie als deze is de veiligheid uitermate belangrijk, hoewel dat niet verhindert dat er ooit iets gebeurt. Dat heeft alles te maken met de materie waarmee je bezig bent en processen waar je mee werkt. Er is sowieso veel aandacht voor veiligheid. Maar daarnaast is het zo geweest dat in 2015/2016 een aantal incidenten heeft plaatsgevonden. Dat was voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aanleiding tot nader onderzoek. In 2018 verscheen een rapport met daarin een aantal aanbevelingen. Vanuit Chemelot hebben wij dat opgepakt en hebben wij de aanbevelingen ter harte genomen. Vervolgens zijn we met een heel programma van start gegaan om de veiligheidsprestaties verder te verbeteren.  Het programma gaat verder dan alleen de aanbevelingen zoals die genoemd zijn in de rapport, het is veel omvattender. In totaal bestaat het programma uit drie hoofdwerkstromen, met in totaal 17 subwerkstromen. Er zijn zo’n 200 mensen mee aan het werk vanuit een groot aantal verschillende organisaties die op Chemelot gevestigd zijn. Het heeft alles te maken met de ambities de meest veilige site van West Europa te willen zijn.”

Chemelot heeft dus de ambitie om in 2025 niet alleen de veiligste, maar ook de duurzaamste en meest competitieve site van West Europa te willen zijn. Dat is nogal wat. Op Het Veld: “Ja dat is een hele grote ambitie. Als je niet de veiligste site bent, dan kun je ook niet de meest duurzame of competitieve zijn. Uiteindelijk is het zo als je in een omgeving werkt zoals Chemelot, waar gewerkt wordt met chemische middelen, dan is nauwkeurigheid en veiligheid ongelooflijk belangrijk. Als je niet veilig werkt om wat voor reden dan ook, hoe kan je dan de meest duurzame worden? Want je moet daar aandacht voor hebben. Je moet aandacht, tijd en mogelijkheden hebben om te kunnen innoveren. Als je niet veilig werkt, of minder veilig werkt, dan heb je daar ook geen ruimte voor. Je werkt in een omgeving waar dat absoluut noodzakelijk een eerste prioriteit is.”

Praktische zaken

Wat voor praktische dingen kom je dan tegen? “Van alles”, zegt Op Het Veld. ”Ik zelf houd me bezig met het communicatiestuk. Als ik daarnaar kijk, dan is het een feit dat de site uit heel veel verschillende bedrijven bestaat. Die hebben ook weer veel verschillende moederbedrijven in allerlei buitenlanden. Die hebben soms een eigen interne werkwijze en afwijkende afspraken. We zijn hier in Nederland, dan heb je met de wet- en regelgeving van dit land te maken. Bovendien is het zo dat, als het kan, je dingen van elkaar moet kunnen leren. En ook gezamenlijk kunt optrekken. We hebben dit jaar ook een heel groot aantal onderhoudsprojecten. Dat betekent dat een fabriek echt stilgelegd wordt. Die wordt helemaal uit elkaar gehaald, onderhouden en vernieuwd, en weer in elkaar gezet. Daar worden heel veel tijdelijke mensen voor ingezet. Die mensen gaan van fabriek a naar b en c. Die mensen zijn hier een lange tijd werkzaam op de site. ”

Op het Hof wijst op het belang van eenduidige communicatie. “Mensen krijgen grotendeels dezelfde introductie, iedere fabriek heeft zijn eigen specificaties maar waar mogelijk proberen we gezamenlijk op te trekken. Als je vanuit het programma Samen bewust veilig met 200 mensen naar processen, afspraken en werkwijzen gaat kijken, kun je veel van elkaar leren. Er is veel kennis en kunde op het terrein en het belangrijk van elkaar te leren en gezamenlijk ook bepaalde stappen te zetten.”

Volgens haar ligt het programma op koers. “Natuurlijk is het veel werk. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk is, maar het levert ook heel veel energie op. Mensen hebben het hart bij Chemelot liggen en bij hun eigen organisatie en elkaar. Ze vinden het positief en interessant om bij elkaar in de keuken te kijken: wat kun je van elkaar leren en wat kun je doen om verder te verbeteren?”

Hoe denkt Chemelot in 2025 de duurzaamste en veiligste site van West Europa te zijn? “Wij hebben dat precies afgesproken met elkaar. Er zijn bijvoorbeeld wereldwijd allerlei benchmarks gedaan op het gebied van veiligheid. Overal is gekeken naar diverse prestatie-indicatoren en daar willen we graag nog beter presteren. En dit doen we gezamenlijk. ”