Chemie in Limburg zet schouders onder systeemverandering | Jo Peters

Koud douchen in het donker is niet de oplossing voor de huidige crisis, versnelde systeemveransdering is dat wel…

COVID lijkt eindelijk op zijn retour te zijn, of in ieder geval doen de meeste mensen net alsof. Bovendien is er een oorlog uitgebroken in Europa op slechts een paar uur vliegen van Nederland en is ook het spook van inflatie terug van weggeweest. Ik kan me voorstellen dat voor sommigen de ellende zich lijkt op te stapelen, zonder einde en zonder perspectief. En dat is natuurlijk een buitengewoon trieste zaak. Waar zijn er lichtpuntjes, of gaat het licht uit door absurd hoge energieprijzen?

In globale context piept en kraakt de econo­mische motor doordat aan- en afvoer van grondstoffen en producten wordt bemoeilijkt door logistieke barrières en sancties. Aan de andere kant kunnen de hogere prijzen de energie- en grondstoffentransitie daadwerkelijk versnellen. De vraag naar hybride warmtepompen is inmiddels ontploft. Koud douchen in het donker is niet de oplossing voor de huidige crisis, versnelde systeemverandering is dat wel.

En die systeemverandering brengt ons dichter bij huis, bij de Chemelot Circular Hub (CCH). Een gedreven alliantie van grote en kleine chemiebedrijven, van onderwijs- en kennisinstellingen en van overheden, met als gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot het eerste circulaire en klimaatneutrale chemiecluster van Europa. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Dat de plastic verpakking niet meer gemaakt wordt van elders opgepompte aardolie, maar telkens weer verwerkt en hergebruikt wordt op verschillende locaties in de regio.

De Hub heeft zijn eerste Board meeting onder mijn voorzitterschap inmiddels achter de rug. Ik heb in mijn eerste honderd dagen kunnen zien dat het in Limburg bruist van talent, enthousiasme, kennis en kunde, en niet te vergeten van oprechte passie. De eerste projectsubsidies, die de benodigde systeemverandering moeten inluiden, zijn inmiddels gehonoreerd. Stuk voor stuk projecten, die tot stand gekomen zijn dankzij bovengenoemde kwaliteiten van de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

Deze projecten zetten in op het gebruik van nieuwe, bio gebaseerde, grondstoffen, op het recyclen van plastic afval en op het ontwerpen en hergebruiken van circulaire plastics. Harde noten om te kraken, want op dit moment zijn noch de technologie, noch de regelgeving adequaat om aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Dat is precies waar het in CCH om draait.

Ten eerste, een financiële booster zetten op de ontwikkeling en de opschaling van de benodigde baanbrekende technologieën, die niet alleen de plastic soep uit onze oceanen kunnen houden, maar deze opnieuw tot grondstof kunnen verwerken. Ten tweede, in overleg met overheid en maatschappij, samen sleutelen aan wetten en regels zodat we “afval” uit het woordenboek kunnen schrappen en we door middel van pyrolyse technieken onze eigen olie kunnen brouwen. En ten derde, het voortdurend met elkaar verbinden van partijen, die samen hun schouders willen zetten onder deze grondstoffen- en energietransitie.

Om deze omslag te kunnen realiseren zijn we immers tot elkaar veroordeeld: aloude concurrenten moeten met elkaar in zee om samen de enorme uitdagingen aan te gaan, kennisinstellingen werken in een open community om zo samen met de gebruikers van hun innovaties succes te co-creëren, om zo te komen tot een beter gezamenlijk resultaat. We hoeven vanaf hier er dus alleen nog maar voor te zorgen dat we op deze weg krachtig samen blijven optrekken…

Jo Peters is ambassadeur van Chemelot Circular Hub.