De VNCI heeft enthousiast gereageerd op de miljoenennota die deze week werd gepresenteerd. Volgens de vereniging is het een uitstekend idee om de ambitie te hebben groener uit de crisis te komen, door duurzaam te investeren. Als de overheid investeert in de industrie van de toekomst, draagt dat bij aan het doorvoeren van innovatieve projecten.

Ook is de VNCI enthousiast over de verhoging van de  Europese ‘CO2-lat’. Waar er in 2030 in eerste instantie 40% minder CO2 zou moeten worden uitgestoten, wordt dat nu (naar verwachting) 49%. Als die verhoging daadwerkelijk doorgaat, zou een nationale CO2-taks volgens de VNCI overbodig worden. “Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem”, zegt VNCI-voorzitter Bernard Wientjes.

Wientjes benadrukt nogmaals de relevantie van de Nederlandse chemische industrie: “We staan aan de basis van de Nederlandse én Europese economie met maar liefst 45.000 directe medewerkers in Nederland. De chemische industrie wil verduurzamen en zich hard maken voor investeringen in noodzakelijke en grote veranderingen met als doel een circulaire economie”.