CO2- efficiency grote industrie Nederland afgelopen vier jaar nauwelijks verbeterd

Trouw
Bron: Unsplash industrie nieuws foto

De Nederlandse Emissie Autoriteit publiceerde deze week een rapport waaruit blijkt dat de grote Nederlandse industrie nauwelijks is verbeterd als het over CO2 efficiency gaat. In 2018 zat de Nederlandse industrie 14,9% van de benchmark af en in 2021 was dat 13,8%. Toch verdienen de getallen enige nuance, vindt journalist Bartjens van het FD.

“We hebben niet de indruk dat de Nederlandse industrie het gemiddeld genomen slechter doet dan de industrie in andere Europese landen, maar afgezet tegen de eigen nationale klimaatdoelen en de wens tot de top van Europa te behoren is er echt nog veel werk aan de winkel’’, vertelt Mark Bressers, directeur-bestuurder van de NEa op de website van dezelfde organisatie.

Voor alle Europese ETS bedrijven wordt de CO2-efficiency bijgehouden. Die wordt bepaald door te kijken naar de CO2-uitstoot per vastgestelde eenheid geproduceerd product. Op basis van die efficiency wordt ook de benchmark per sector vastgesteld: die wordt bepaald door de CO2- efficiency van de 10% meest efficiënte bedrijven. De Nederlandse ETS industrie liep in 2021 dus 13,8% achter op de 10% meest efficiënte bedrijven.

6,1 megaton

Zou de hele Nederlandse industrie op het niveau van de benchmarks produceren, zou dat jaarlijks 6,1 megaton aan CO2-uitstoot schelen, oftewel 15% van de totale uitstoot van de grote industrie. De slechtst presterende sectoren zijn de olie&gas en de chemie. De papierindustrie presteert bijna op het niveau van de benchmark.

Nuance

Toch verdienen de cijfers enige nuance, meent Bartjens in het FD. “Nederland doet het gemiddeld niet veel slechter qua uitstoot dan andere landen, maar onze bedrijven behoren zeker niet tot de Europese top”, schrijft de journalist. “De producenten van aardolie en aardgas zitten al vier jaar stabiel op zo’n 25% afstand van de benchmark en doen het daarmee het ‘slechtst’ van alle sectoren, maar de totale CO₂-uitstoot van die sector is niet heel hoog. De grote winst is dus vooral te behalen in de chemie en raffinagesector”, vervolgt de journalist.

De angst van de industrie voor het verschuiven van het level playing field is volgens Bartjens ook niet terecht gebleken. De productie van vertrekkende bedrijven uit Europa leidt misschien niet tot overname van dezelfde productie in ‘viezere’ landen overzees, maar door ‘viezere’ bedrijven binnen Europa.